Financiranje udruga

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Ukupno planirana vrijednost Poziva bila je 60.000,00 kuna, raspoređena u području:

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2020. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2020. godini

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2020. godini

UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo objavljuje Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2019. godini

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2020. godini