Financiranje udruga

Javni poziv za dodjelu financijske potpore udrugama (zajam) u 2023. godini (u daljnjem tekstu Poziv) (KLASA:402-02/23-01/4, URBROJ:2196-1-02-23-3 od 20. veljače 2023. godine) mijenja se prema odredbama ovog Poziva.

Objavljuje se javni poziv ustanovama i udrugama sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije za davanje na korištenje bez naknade javne površine s postavljenim pokretnim štandovima u vlasništvu Grada Vukovara u Perivoju dvorca Eltz.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj: Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2023. godini

Zajednica športskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar objavljuju Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2023. godini

UO za društvene djelatnosti poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara koje provode ugovorene projekte u 2022. /2023. godini

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Kultura...

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju...

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju...

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Tehnička kultura, usmjerenih na rad u području promicanja tehničke kulture koji potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika, održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju...