Financiranje udruga

Odluka o davanju suglasnosti na Detaljan plan raspodjele sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljom Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Promicanje vrijednosti Domovinskog rata u 2019. godini

 Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata – Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini

Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima u području sporta za 2018. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima.

Temeljem Javnog natječaja za sufinanciranje EU projekata udruga u 2018. godini, objavljenog 06. srpnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/6, URBROJ:2196/01-02-18-2) objavljujemo javno izvješće o dodijeljenim sredstvima za EU projekte udruga.