Financiranje udruga

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2020. godini

UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo objavljuje Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2019. godini

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2020. godini

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2020. godini“ obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2020. godini“ obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa udruga iz područja kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja kulture u gradu Vukovaru

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2020. godini