Financiranje udruga

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2024. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj: Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2024. godini

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su programski usmjerene na rad u području promicanja tehničke kulture i potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su programski usmjerene na rad u području promicanja kulture i potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika.

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja objavljuje listu prvenstva za dodjelu prostora – Parobrodarska 3

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje Javni poziv za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar objavljuju Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2024. godini