Vijeće za prevenciju

Za maturante su, pored zabavnog programa, osigurani i sendviči i voda, a očekuje se da će ovom događanju nazočiti oko 200 maturanata.

Vijeće za prevenciju i tvtka Psihoteka provode program edukacijsko-savjetodavnih radionica za roditelje.

U organizaciji Grada Vukovara i Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru i ove godine intenzivno se radi na pripremama za zajednički svečani ispraćaj naših maturanata koji će zaplesati tradicionalni francuski Quadrilla ples

Zapisnik sa prve sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 29. ožujka 2019. godine u Javnoj ustanovi Hrvatski dom Vukovar s početkom u 10,00 sati

Održana je prva javna sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Vukovara u suradnji s Policijskom upravom vukovarsko-srijemskom uz potporu Ravnateljstva policije. Najavljene su preventivne aktivnosti Vijeća koje se prvenstveno odnose na suzbijanje nepoželjnih ponašanja mladih, planovi daljnjeg rada Vijeća te strateški ciljevi kojima će se Vijeće voditi u svom djelovanju.

Imenuje se Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru...

Vijeće se osniva u cilju razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te radi veće sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

pic 01Grad Vukovar u suradnji s Udrugom „Prostata" iz Vukovara organizira Kestenijadu u našem gradu.

Doneseno Rješenje o ukidanju rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

Donesena Odluka o ukidanju Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru