Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama i razvojem civilnog društva, promicanja zaštite i unaprjeđenja kvalitete življenja, socijalne skrbi i unaprjeđenja zdravstvene zaštite

JOSIP PALOŠ

Pročelnik upravnog odjela

Ured br. 18 (II. kat)

DALIBOR ŽIGIĆ

Stručni suradnik za socijalnu skrb

Ured br. 19 (II. kat)

SINIŠA MITROVIĆ

Stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama i zdravstvenu zaštitu

Ured br. 19 (II. kat)

DEJAN NAĐ

Viši referent za socijalnu skrb

Ured br. 17 (II. kat)

JADRANKA SEKELEZ

Referentica za uredsko poslovanje i arhivu

Ured br. 17 (II. kat)

INES PAVLOVIĆ

Administrativna tajnica za društvene djelatnosti

Ured br. 19 (II. kat)