Služba za unutarnju reviziju Grada Vukovara obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta radi unapređenja poslovanja, ostvarenja poslovnih ciljeva Grada Vukovara i institucija iz nadležnosti Grada Vukovara primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.
Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju:

 • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije;
 • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada Vukovara i institucijama iz nadležnosti Grada Vukovara, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva;
 • davanje preporuka radi postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom;
 • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unaprjeđivanje poslovanja;
 • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, te godišnjeg izvješća,
 • praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji;
 • suradnju s Upravom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju;
 • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.


Strateški plan Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za razdoblje 2021.-2023. godine
Izmjene i dopune Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za razdoblje 2021.-2023. godine
II. izmjene i dopune Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za razdoblje 2021.-2023. godine
Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za 2022. godinu
Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za 2023. godinu

NIVES GAŽO
stdClass Object
(
  [field15] => NIVES GAŽO
  [field16] => Pročelnica Službe za unutarnju reviziju
  [field17] => Ured br. 28 (II. kat)
  [field18] => (032) 456-541
  [field19] => nives.gazo@vukovar.hr
)

NIVES GAŽO

Pročelnica Službe za unutarnju reviziju

Ured br. 28 (II. kat)

stdClass Object
(
  [field15] => NIVES GAŽO
  [field16] => Pročelnica Službe za unutarnju reviziju
  [field17] => Ured br. 28 (II. kat)
  [field18] => (032) 456-541
  [field19] => nives.gazo@vukovar.hr
)