ITU mehanizam

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koja imaju za cilj promicanje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, te razvoj administrativnih kapaciteta gradova.
ITU mehanizam se do 2021. godine provodio u osam urbanih središta – Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Puli i Karlovcu uključujući i njihove susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS), koji zajedno stvaraju prostorno - funkcionalnu cjelinu – urbanu aglomeraciju odnosno urbano područje.
U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma dobio je i Grad Vukovar, središte Vukovarsko-srijemske županije, koji prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske čini manje urbano područje.

2

Dugoročni cilj projekata financiranih kroz ITU mehanizam je doprinijeti gospodarskom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske i unaprjeđenju kvalitete života hrvatskih građana, posebice razvoju urbanih područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja. I u novoj financijskoj perspektivi, velika važnost bit će dana razvoju regija i gradova koji izravno i snažno doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije.
Da bi Grad Vukovar bio proglašen područjem na kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja i koriste sredstva europskih fondova namijenjena održivom urbanom razvoju mora ispuniti slijedeće preduvjete (uspostava Većeg urbanog područja) definirane Odlukom MRRFEU-a
• Definirati i uspostaviti urbano područje Vukovar sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,
• Izraditi Akt strateškog planiranja urbanog područja sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i odredbama važećeg Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakona o strateškom planiranju,
• Definirati paket mjera koje treba provesti putem ITU mehanizma,
• Pripremiti popis projekata iz područja urbanog razvoja koje će predložiti za financiranje kroz ITU mehanizam.
Urbana područja uspostavljaju se radi učinkovitijeg planiranja i provedbe urbane politike kao jedne od važnih komponenti regionalne politike (čl. 14.st.1. ZRRRH-a). Pri tome se ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja određuju u SRUP-u koji mora obuhvatiti jasno definiran teritorij.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Vukovar s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i dobiva priliku za korištenje EU sredstava iz navedenog mehanizma u financijskom razdoblju 2021.- 2027. godine. U sastav Urbanog područja Vukovar ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Vukovar, Općina Bogdanovci, Općina Trpinja, Općina Tompojevci, Općina Tovarnik i Općina Lovas.

3

 

Nakon uspostave urbanog područja pokreće se postupak izrade Strategije razvoja urbanog područja, a koja predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja, te služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje 2021.-2027. godine u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.