Koordinacijsko vijeće urbanog područja Vukovar je tijelo osnovano zaduženo za:

  • koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe SRUP-Vukovar
  • davanje mišljenja o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova
  • članovi Koordinacijskog vijeća su gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i načelnici i zamjenici načelnik svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje.

Predsjednik Koordinacijskog vijeća je gradonačelnik Grada Vukovara gosp. Ivan Penava, a zamjenica predsjednika Koordinacijskog vijeća je načelnica Općine Lovas Tanja Cirba.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Koordinacijskog vijeća obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

 

Sjednice Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vukovar:

 1. sjednica                              Poziv Poslovnik Zapisnik
 2. sjednica Poziv   Zapisnik
 3. sjednica     Zapisnik
 4. sjednica Poziv   Zapisnik
 5. sjednica  Poziv   Zapisnik
 6. sjednica Poziv   Zapisnik