Sjednice gradskog vijeća

Sjednica je započela aktualnim satom.

Sve su točke dnevnog reda usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom gradonačelnika.

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je minutom šutnje za sve žrtve Vukovara 1991. godine.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Usvojeno je 19 točaka dnevnog reda.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.