Sjednice gradskog vijeća

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 4. rujna 2018., izglasano je i usvojeno 9 akta.

pic 04Održana je 14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, kojoj je prethodio aktualni sat na kojemu je sedamnaest vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Ivanu Penavi.

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 6. srpnja 2018., izglasano je i usvojeno 4 akta.

pic 2Održana je 13. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, kojoj je prethodio aktualni sat na kojemu je osam vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Ivanu Penavi.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 10. kolovoza 2018. (petak), s početkom u 8.00 sati.

pic 04Održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 7 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. lipnja 2018., izglasano je i usvojeno 7 akata.

pic 01Održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 6 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 6. lipnja 2018., izglasano je i usvojeno 12 akata.

pic 01Održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 17 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.