Sjednice gradskog vijeća

pic 02Održana je 3. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, a dnevni je red sadržavao 24 točke kojima je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je čak 22 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku.

pic 01Održana je 2. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, a dnevni je red sadržavao 13 točaka kojima je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je čak dvadeset vijećnika postavilo pitanje zamjeniku gradonačelnika Marijanu Pavličeku. Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava opravdano je ispričan sa sjednice.

Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 7. srpnja 2017., izglasano je i usvojeno 16 akata.

Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 7. srpnja 2017., izglasano je i usvojeno 16 akata.

pic 03Održana je 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara. Dnevni red Sjednice sadržavao je sedamnaest točaka te su sve usvojene većinom glasova vijećnika.  Prethodio im je aktualni sat gradonačelnika na kojemu je četrnaest gradskih vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku.

pic 10Održana je konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara. Za predsjednika Gradskoga vijeća izabran Tomislav Šota (HDZ)

U srijedu, 14. lipnja 2017. godine u 10.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Vukovar održat će se konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara.

Na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. travnja 2017., izglasano je i usvojeno 2 akta.

pic 01Održana je 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara. Dnevni je red sadržavao dvije točke

Na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 30. ožujka 2017., izglasano je i usvojeno 18 akata.