Sjednice gradskog vijeća

Uslijed epidemije koronavirusa, Gradsko vijeće Grada Vukovara održalo je sjednicu elektronskim putem sukladno mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom na kojemu je 8 vijećnika postavilo pitanje.

Održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika. Od 19 prisutnih vijećnika, gradonačelniku je postavilo pitanje njih 3.

Održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojem je 8 vijećnika postavljalo pitanja.

Održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojem je 12 vijećnika postavljalo pitanja.

Održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojem je 15 vijećnika postavljalo pitanja.

Održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara. Aktualnom satu gradonačelnika, na prijedlog vijećnice Kristine Ozdanovac (HDZ) prethodilo je odavanje počasti minutom šutnje za sve žrtve počinjenog genocida u Srebrenici, budući se sutra, 11. srpnja održava 24. obljetnica tragedije.

Održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojem je 18 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojem je 20 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.