36. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 12 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.
Potpredsjednika Gradskoga vijeća Grada Vukovara Roberta Rapana (HKS) zanimalo je kakva je trenutno situacija s koronavirusom u Vukovaru. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček odgovorio je kako je od početka epidemije u Vukovaru pozitivnih osoba bilo ukupno 5% te da broj oboljelih u zadnje vrijeme opada što je dobar pokazatelj i situacija je zadovoljavajuća.
Vijećnica Ivana Radoš (nez.) upitala je gradonačelnika o učeničkim i studentskim stipendijama s obzirom na novi natječaj. Gradonačelnik Ivan Penava odgovorio je kako je prošle godine bilo 160 stipendista dok je ove godine 240 što je za 33% više. Posebno se povećanje, od čak 100%, vidi na učeničkim stipendijama za deficitarna zanimanja čime su posebno zadovoljni.
Vijećnica Kristina Kuraja (nez.) pohvalila je rad klizališta te ju je zanimalo planira li se i Advent sljedeće godine na istome mjestu te hoće li biti dodatnog sadržaja. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako od ove godine imamo novo, moderno klizalište te da, iako je bilo dvojbi hoće li se postaviti s obzirom na epidemiološku situaciju, zauzet je stav da Vukovar kao sjedište županije treba svojim građanima i građanima okolnih mjesta i gradova ponuditi ovu zimsku razbibrigu. Izrazio je žaljene što se drugi gradovi nisu usudili učiniti isto, no naše je klizalište odlično organizirano te je pohvaljeno čak i od covid inspektora. Za ovu godinu planirani su još brojni sadržaji od kojih je svakako najzanimljivije sanjkalište, no svi će se planovi realizirati sljedeće godine.
Vijećnika Domagoja Bilića (nez.) zanimalo je što je s besplatnom prehranom u osnovnim školama za djecu iz obitelji slabijeg socijalnog statusa. Zamjenica gradonačelnika Mujkić objasnila je kako ove godine natječaj Ministarstva po kojemu se besplatna užina omogućava djeci u riziku od siromaštva, ali i djeci iz jednoroditeljskih obitelji, obitelji s troje i više djece i obitelji korisnika dječjeg doplatka raspisan kasnije nego li inače. Prijašnjih je godina natječaj bio otvoren u ljetnim mjesecima, a sada tek 9. listopada. Razvojna agencija Vukovar u roku od deset dana je prikupila svu potrebnu dokumentaciju i izvršila hitnu prijavu budući da su natječajna sredstva ograničena. Evaluacija je prošla tako da se očekuje potpisivanje ugovora, a sredstva će potom biti refundirana roditeljima.
Vijećnica Darija Benaković (nez.) upitala je postoji li mogućnost ugovora na neodređeno za učiteljice iz produženog boravka. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako su već učinjene pripremne radnje po tome pitanju te da će od ljeta biti raspisan natječaj za učiteljice produženog boravka.
Vijećnika Davida Vlačića (nez.) zanimalo je u kojoj je fazi obnova Ukrajinskog doma. Gradonačelnik Penava pojasnio je kako je ta investicija započeta prije desetak godina, no uslijed pravnih i tehničkih problema je stala. Međutim, prije četiri godine Grad Vukovar je u suradnji s predstavnicima ukrajinske manjine inicirao izgradnju tako da je po rješenju spornih situacija izgradnja krenula tako da je ove godine uloženo 500.000 kuna, a dovršetak se očekuje sljedeće godine.
Vijećnica Renata Kovačiić (nez.) upitala je kada kreće refundacija sredstava za radne bilježnice. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako će kroz nekoliko dana od donošenje odluke Gradskog vijeća sredstva biti uplaćena školama, a na računima roditelja bi trebala biti između Božića i Nove godine.
Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) zatražio je pisano očitovanje procjene vrijednosti obnove atomskog skloništa na Olajnici.
Vijećnica Biljana Gaća (SDP) iznijela je inicijativu da karta za Vukovarski vodotoranj bude besplatna za sve posjetitelje s prebivalištem u Vukovaru. Gradonačelnik Penava i direktor Zeko objasnili su kako su cjenikom već određeni dani kada je posjet Vukovarskom vodotornju besplatan.
Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) postavila je dva pitanja – osobno i ispred kluba vijećnika. Zanimalo ju je imaju li škole kojima upravlja Vukovarsko-srijemska županija ranije natječaje vezano za besplatnu prehranu djece te je tražila pojašnjenje Projekta Slavonija. Zamjenica Mujkić objasnila je kako smo prijavu za projekt izvršili čim je mogućnost otvorena za gradove, a da će pisanim putem dostaviti obrazloženje po provjeri informacija. Gradonačelnik Penava je objasnio kako je Projekt Slavonija, Baranja i Srijem samo marketinška priča kroz koju se prikazuju svi projekti koji se odvijaju u svim slavonskim Gradovima i Općinama te da nije riječ o jedinstvenome projektu kojim se radi nešto više nego li inače. Naveo je primjere energetske obnove i intervencijskog plana kao i drugih projekata koji su se odvijali čak i deset godina prije pojma Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, ali su u njega ugurani.
Vijećnika Srđana Kolara (SDSS) zanimalo je zašto viši razredi vukovarskih osnovnih škola ne pohađaju on-line nastavu kako to čine druge škole u županiji. Zamjenik Marijan Pavliček je objasnio kako je takva odluka donesena svjesno i odgovorno u dogovoru s ravnateljima jer je procijenjeno da djeca previše gube kada ne pohađaju nastavu u školi, a epidemiološka situacija u vukovarskim školama je stabilna. Osim toga, odluka o on-line nastavi nije donesena ni na državnoj razini.
Predsjednik Gradskoga vijeća Tomislav Šota (nez.) tražio je pojašnjenje vezano za proglašenje Dječjeg vrtića Vukovar 1, objekt Leptirić najboljim vrtićem u Hrvatskoj. Zamjenica Mujkić objasnila je kako je takvu odluku donijelo nezavisno povjerenstvo sačinjeno od pedagoga i stručnjaka iz Ministarstva koji su procijenili da je upravo taj vrtić najbolji u Hrvatskoj jer pružaju djeci niz različitih radionica, zdravu prehranu, ekološki vrt i brojne druge zanimljivosti koje su ih izdigle od konkurencije. Ovim putem još jednom je čestitala ravnateljici Kulić, djelatnicima i djeci koja pohađaju vrtić.
Uslijedilo je 18 točaka dnevnog reda :
D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i K. Lovrenščak)
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. iz Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Tišov)
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Štrangarević)
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vukovarskog vodotoranj – simbola hrvatskog zajedništva d.o.o. Vukovar za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Zeko)
5. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2020.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
6. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara
(Izvjestitelji: T. Šota, D. Čulig i D. Kobašević)
8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2020.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2020.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2021. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
(Izvjestitelji: T. Šota i B. Šašić)
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije
(Izvjestitelji : D. Vlajčić i D. Čulig)
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
16. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
17. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na temelju javnog prikupljanja ponuda
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i Z. Jukić)

Sve su točke usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.
Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev službenici za informiranje.