Traži
Nadležno tijelo koje oglašava Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Pocetak oglašavanja Završetak oglašavanja Dokument
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara Objava Javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/22-01/6 2196-1-2-22-33 02.12.2022 16.12.2022 6388ac0b22a7f-33_Tekst javne rasprave.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara-ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara 351-02/22-01/3 2196-1-02-22-17 25.11.2022 27.12.2022 638072e007476-Odluka_Gradonacelnika_da_nije_potrebno_provesti_postupak_SPUO_IV_ ID_GUP_a .pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1) Objava Javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1) 350-02/22-01/3 2196-1-2-22-33 07.07.2022 20.07.2022 62c6b1cf6c6ed-Tekst za objavu javne rasprave.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Obavezni prekršajni nalog Obavezni prekršajni nalog 363-01/21-02/6 2196/01-7-21-2 13.07.2021 21.07.2021 60ed7d733a39e-SKM_C25821071313060.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava: IZGRADNJA JAVNOG PARKIRALIŠTA U VUKOVARU U ULICI JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
na novoformiranoj k.č. br. 1806/1 k.o. Vukovar (koja nastaje spajanjem k.č. br. 1806/1, 1807/2, novoformirane k.č. br. 1808/2 (nastaje od 1808/1), novoformirane k.č. br. 1809/2 (nastaje od 1809/1), novoformirane k.č. br. 1804/9 (nastaje od 1804/2) i novoformirane k.č. br. 1805/2 (nastaje od 1805)) te pješačke površine na dijelu novoformirane k.č. br. 1804/2 (nastaje od 1804/2) sve u k.o. Vukovar (Vukovar, Josipa Jurja Strossmayera), a koje se priključuje na prometnu površinu preko kolnog prolaza na k.č. br. 1804/1 k.o. Vukovar.
Javni poziv UP/I-350-05/19-01/0002 2196/01-2-20-005 13.10.2020 26.10.2020 5f85987ad9df0-Javni_poziv.pdf