Koordinacijski tim Vijeća tim je za realizaciju, koji će analizirati probleme i raditi na njihovu rješavanju, a njegova uloga je i potpora gradonačelniku u planiranju i pripremi sjednica Vijeća, rad na promociji Vijeća, kontakt s građanima i građankama, praćenje i potpora operativnim grupama te rad na razvoju Vijeća.