32. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 13  vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.

Vijećnicu Ivanu Radoš (nezavisna) zanimalo je jesu li osigurani asistenti u nastavi za vukovarske učenike i polaznike vrtića. Zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić odgovorila je kako je osigurano 39 asistenata za učenike osnovnih škola, 4 za učenike srednjih škola te 6 za djecu koja pohađaju vrtić.

Vijećnik David Vlajčić (nezavisni) istaknuo je kako je u Vukovarskim novinama primijetio da je Grad Vukovar dobio priznanje Instituta javnih financija za najtransparentniji proračun te izrazio svoje zadovoljstvo tim priznanjem. Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako je uvijek dobro primiti pohvalu za rad posebno kada je u pitanju priznanje meritorne ustanove. Podsjetio je kako ga je početkom prvoga mandata zateklo kaotično stanje kako u Gradskoj upravi tako i u gradskim tvrtkama i ustanovama, no već godinama su i nalazi državne revizije bez zamjerke, a akumulirana sredstva u gradskome proračunu govore o njegovoj transparentnosti i odgovornome upravljanju.

Vijećnica Jasmina Jukić (HKS) iznijela je zabrinutost stanovnika gradske četvrti Mitnica u kojoj je nedavno postavljena antena 2G, 3G i 4G mreže i to u blizini vrtića, škole i Doma za starije i nemoćne. Zanimalo ju je postoje li propisani kriteriji i uvid gdje se mogu postavljati bazne stanice. Pročelnica Marina Vlajčić odgovorila je kako u prostorno planskoj dokumentaciji ne postoje kriteriji za postavljanje istih te da telekomunikacije same određuju mjesta postavljanja, no da i za to postoji sustav kontrole te da će dodatno istražiti mogućnosti ograničenja.

Vijećnika Domagoja Bilića (nezavisni) zanimali su rezultati ovogodišnjeg Ljeta na Adi. Gradonačelnik Penava podsjetio je na neugodnu situaciju u koju je dosadašnji partner ŠRU Dunav doveo sve Vukovarce kada se nije javio na natječaj, no da je ipak zadovoljan što je hitra reakcija Grada Vukovara ostvarila još jedno lijepo Ljeto na Adi koje je prošlo bez ikakvih incidenata.

Vijećnica Darija Benaković (nezavisna) tražila je pojašnjenje točke o sufinanciranju energetske obnove s obzirom da velik broj građana uopće nije mogao ni aplicirati na natječaj za energetsku obnovu. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček odgovorio je kako će Grad Vukovar s 20% sufinancirati one projekte koji su prošli na natječaju, no da tisuće nisu uspjele jer je prijava išla metodom najbržeg prsta te je još i stranica pala. Sukladno tome, jako mali broj građana Vukovara ostvarit će sufinanciranje energetske obnove s obzirom da će sveukupno 2500 obitelji iz cijele države ostvariti pravo na sufinanciranje energetske obnove obiteljske kuće. Također, rekao je kako smatra da bi natječaj trebao biti poništen.

Vijećnik Filip Sušac (HKS) pitao je kada će biti završen projekt pristaništa, odnosno bivšeg Otoka športova s obzirom da su radovi stali prije nekoliko tjedana, a u završnoj su fazi te se okoliš ne može održavati. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako je zadnji rok bio 15. kolovoza 2020. godine te da su radovi u samome završetku, no da će kontaktirati Hrvatske vode kako bi potaknuo skori završetak radova.

Vijećnica Renata Kovačić (nezavisna) upitala je kada kreće dugo očekivana obnova Radničkog doma. Gradonačelnik Penava potvrdio je kako je proces javne nabave dovršen te se potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača radova u posao očekuje kroz sljedeća dva do tri tjedna.

Vijećnicu Mirjanu Semenić Rutko (HKS) zanimalo je što se događa s tvrtkom Enikon Aerospace te dolaze li zaista u Vukovar kako je najavljeno. Gradonačelnik Penava pojasnio je kako je uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa i zračni promet zaustavljen te je pretrpio velike gubitke, no da je navedena tvrtka neovisno o tome potvrdila svoj dolazak u Vukovar u studenome iako je u proteklih nekoliko mjeseci krize prepolovila broj zaposlenih u Europi.

Vijećnica Kristina Ozdanovac (nezavisna) upitala je planira li se nastavak obnove ulice S.R. Njemačke. Gradonačelnik Penava podsjetio je kako je ta ulica uz Bogdanovačku ulicu najoštećenija ulica u četvrti Sajmište te da su to ulice koje su trebale biti obnovljene državnim sredstvima preko projekta obnove komunalne infrastrukture, no da taj projekt nikada nije zaživio. S obzirom na velike troškove sanacije mora se pronaći model obnove S.R Njemačke, ako nikako drugačije onda proračunskim sredstvima Grada Vukovara.

Vijećnik Darko Buljan (nezavisni) ponovio je pitanje kada će vukovarska marina biti u upotrebi. Gradonačelnik Penava je objasnio kako uskoro ide natječaj za koncesionara koji će upravljati marinom, a Hrvatske vode provode natječaj za izvođača nasipavanja lukobrana.

Vijećnik Aleksandar Pribičević (SDSS) upitao je u kojoj su fazi radovi oko crkve svete Petke na Dobroj vodi. Pročelnik Dražen Čulig je odgovorio kako je trasa od naselja na Dobroj vodi do crkve trebala biti raščišćena od strane Hrvatske vojske, no da su radovi trenutno obustavljeni iz epidemioloških razloga.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) iznijela je podatke Državnog zavoda za statistiku prema kojima Vukovar ima najlošiji prirodni prirast od svih županijskih sjedišta. Pohvalila je demografske mjere koje Grad Vukovar već provodi te podržala prijedlog HKS-a za povećanjem naknada za novorođenče, no pitala je mogu li se uvesti dodatne mjere kao što su stipendije za sve studente i sufinanciranje kupnje obiteljskih kuća. Gradonačelnik Penava je objasnio kako su stupanjem na dužnost odredili prioritete, a to je Vukovar s većim brojem radnih mjesta i razvijenim gospodarstvom jer u Vukovar neće nitko doseliti zbog dobrih demografskih mjera. Ono što Vukovaru treba je novi Zakon o obnovi i razvoju Vukovara i porezne olakšice za investitore, no o tome se pričalo samo u političkom kontekstu, ali Vlada to nikada nije ostvarila. Umjesto toga, stopirala je investitore i velike projekte drvne industrije i gradnje hotela na mjestu bivšeg Hotela Dunav, a nije ponudila nikakvu alternativu.

Vijećnika Pavla Josića (Živi zid) zanimala ja legalnost Gradskog vijeća kojemu je veliki broj vijećnika napustio stranku u kojoj je izabran te je sada nezavisan. Gradonačelnik Penava je objasnio kako je sve učinjeno po zakonu.

Uslijedilo je 17 točaka dnevnog reda:


1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić)
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
4. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2021. Godini
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2021. Godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vukovara za 2021. Godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
7. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. Godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
8. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu
(Izvjestitelji T. Šota i M. Grubišić)
11. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
(Izvjestitelji T. Šota i M. Grubišić)
12. Donošenje:
a) Odluke o usvajanju Proračuna Grada Vukovara za 2021.
b) Odluke o izvršenju Proračuna za 2021.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
14. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
15. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u Gradu Vukovaru za 2020./2021. godinu“
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
16. Donošenje Odluke o odobravanju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
17. Prijedlozi i informacije

Sve su točke usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev.