33. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 7  vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.

Vijećnika Davida Vlajčića (nez.) zanimalo je što se planira s površinama nakon uklanjanja skloništa u naselju Olajnica i dimnjaka u Gospodarskoj zoni. Gradonačelnik Ivan Penava odgovorio je kako je sklonište u naselju Olajnica godinama van funkcije te da je prije dvije godine zatražen projekt procjene stanja koji je pokazao kako je rekonstrukcija istog neisplativa ponajviše zbog prodora vlage. Budući da su se tamo gomilale velike količine otpada i skupljale životinje te je bilo opasno za zdravlje građana i djece koji žive u blizini, objekt je morao biti srušen. Na tome mjestu bit će uređena javna površina. Što se tiče dimnjaka u Gospodarskoj zoni, njegovo je rušenje planirano godinama, no nije došao na red. Nedavno je jedan od subjekata iz BiC-a zatražio uklanjanje kako bi se proširio i na tu površinu jer mu je potreban veći manipulativni prostor za poslovanje te je dimnjak srušen kako bi se to omogućilo.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) upitala je gradonačelnika koliko je točno novaca prikupljeno donacijama za obnovu Vodotornja te koliko je utrošeno. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako je prikupljeno 39 milijuna kuna te da je toliko i utrošeno do sada, no s obzirom da radovi nisu u potpunosti dovršeni, procjena troška je 46 milijuna kuna.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) kritizirao je uklanjanje skloništa bez komunikacije s Gradskim vijećem, no gradonačelnik Penava odgovorio je kako je sklonište devastirano već godinama te da je u tome periodu bilo tko od vijećnika mogao iznijeti inicijativu za rekonstrukcijom ranije ako su to zaista bile potrebe građana, no to se nije dogodilo. Rukovodeći se preporukama struke i odgovornošću koju ima za dobrobit građana, donesena je odluka za uklanjanjem.

Vijećnica Mirjana Semenić Rutko (HKS) upitala je hoće li uz kapelicu u četvrti Mitnica biti postavljeno dječje igralište te je dodala kako većina dječjih igrališta nema dovoljno zelenila. Zanimalo ju je i planirala li se sadnja stabala u gradu budući da ih je sve manje. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček odgovorio je kako je dio stabala oštećen u raznim razaranjima te da su građani sadili stabla samostalno pred svojim domovima, no sada Grad Vukovar ima djelatnicu zaduženu za hortikulturu te je u tijeku izrada GIS-a kojim će biti utvrđeno gdje je svako stablo u Vukovaru. Nakon toga će s pristupiti planiranoj sadnji no riječ je o dugotrajnom i skupom procesu.

Vijećnicu Jasminu Jukić (HKS) zanimalo je što je s proširenjem osnovnih škola Mitnica i Antuna Bauera te kada će doći do najavljene jednosmjenske nastave. Pročelnik Dražen Kobašević odgovorio je kako je ove godine omogućen produženi boravak u svim školama, a krajnji je cilj jednosmjenska nastava u svim školama. Prve na tome putu su Osnovna škola Mitnica i Osnovna škola Antuna Bauera te je pri kraju izrada projektne dokumentacije za potrebnim proširenjem kapacitete škola u kojima se jednosmjenski rad očekuje od sljedeće školske godine.

Vijećnik Aleksandar Pribičević (SDSS) ukazao je na ruševno stanje Doma tehnike u Borovu naselju te upitao je li obnova istoga u planu. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako je problem pitanje namjene i realnosti potrebe obnove s obzirom na broj stanovnika Borova naselja. Također, postoji i problem vlasništva, s obzirom da je Dom tehnike još uvijek u vlasništvu tvrtke Borovo te da će rješenje pitanja Doma tehnike morati pričekati s obzirom na realizaciju Intervencijskog plana grada Vukovara i druge projekte.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) podsjetio je na pitanje postavljanja klupa u Ulici Blage Zadre te apelirao na fleksibilnost Grada Vukovara s obzirom na povrat sredstava udruga jer se mnogo toga iz plana nije moglo ispuniti zbog situacije s epidemijom koronavirusa. Pročelnik Čulig odgovorio je kako su postavljene dvije klupe na lokacijama gdje je to moguće, ali da uz sam nogostup nema smisla postavljati s obzirom na sigurnost. Pročelnik Kobašević objasnio je kako udruge po zakonu moraju poslati zahtjev za prenamjenom sredstava te da isplate idu sukladno dinamici punjenja proračuna.

Uslijedile su tri točke dnevnog reda:

1. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za članove u Vijeću za domovinski pijetet, mir i razvoj
(Izvjestiteljica: D. Benaković)
2. Donošenje Odluke o upravljanju Memorijalnim spomen obilježjem Domovinskog rata "Vodotoranj Vukovar"
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
3. Prijedlozi i informacije

Sve su točke usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev službenici za informiranje.