Gradsko vijeće Grada Vukovara održalo je još jednu elektronsku sjednicu na kojoj su većinom glasova usvojene sve točke dnevnog reda.

Glasanje je izvršeno elektronskim putem, a raspravi su prisustvovali predsjednici klubova, odnosno predstavnici političkih stranaka koje participiraju u Gradskome vijeću Grada Vukovara.

Aktualni sat također je održan elektronski. Gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi pitanja su poslana pute elektronske pošte te na njih ima pravo odgovoriti do sljedeće sjednice Gradskoga vijeća.

 

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev.