Uslijed epidemije koronavirusa, Gradsko vijeće Grada Vukovara održalo je sjednicu elektronskim putem sukladno mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Na sjednici je usvojena Odluku o posebnim mjerama za korištenje proračunskih  sredstava Grada Vukovara. Ovom Odlukom preusmjeravaju se proračunska sredstava s ciljem pomoći posebno pogođenim skupinama građana kao što su mlade obitelji te gospodarstvenicima grada Vukovara i donose se mjere ušteda koje će dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjenja.

Ovom se Odlukom svi poslovni subjekti koji su zakupnici nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara, a kojima je poslovna aktivnost obustavljena, ograničena ili smanjena sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju obveze plaćanja zakupnine za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara i  naknade za čišćenje zajedničkih dijelova zgrade, počevši od zakupnine i naknade za čišćenje za mjesec ožujak 2020. godine pa sve do ukidanja protuepidemijskih mjera obustave/ograničenja rada.

Do donošenja odluke o opozivu Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka 2020. godine, od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se obveznici koji obavljaju one djelatnosti čiji se rad obustavlja, a koje su obuhvaćene mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini i održavanja sportskih i kulturnih događaja koju je 19. ožujka 2020. godine donio  Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobodit će se i oni obveznici čiji rad bude odlukama Civilnog stožera Republike Hrvatske obustavljen u svrhu suzbijanja pandemije COVID-19. 

Interventno će se sufinancirati Socijalna samoposluge u iznosu 20.000,00 kn.

Usluge Dječjeg vrtića Vukovar 1 i Vukovar 2 za mjesec ožujak 2020. roditelji će plaćati 50 % mjesečnog iznosa, a za ostale mjesece u kojima djeca neće pohađati vrtić, roditelji će biti oslobođeni plaćanja vrtića.

Obustavljaju se sve planirane kulturne, turističke i sportske manifestacije do ukidanja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Upravni odjel za financije i nabavu neće poduzimati mjere prisilne naplate.

Oslobodit će se plaćanja obveza paušalnog poreza  djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za 2020. godinu u Gradu Vukovaru.

Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova za 2020. godinu može se podnijeti do 30. travnja 2020. godine.

Do donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno Vlade Republike Hrvatske o ukidanju protuepidemijskih mjera obustave rada određenih djelatnosti, od obveze plaćanja zakupa javnih površina po važećim ugovorima, oslobađaju se svi zakupnici koji obavljaju djelatnosti čiji je rad privremeno obustavljen, a obuhvaćeni su točkom III. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Obustavljaju se isplate udrugama kojima su odobrena financijska sredstva sukladno Programu javnih potreba u sportu, a koja su dodijeljena na temelju javnih natječaja/poziva, osim isplate sredstava koja su odobrena za ispunjavanje obveza iz radnog odnosa po ugovorima o radu.

Obustavljaju se isplate udrugama i vijećima nacionalnih manjina kojima su odobrena financijska sredstva sukladno Programu javnih potreba u području društvenih djelatnosti, a koja su dodijeljena na temelju javnih natječaja/poziva, osim udrugama koje su na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti (Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Vatrogasna zajednica Vukovar i Socijalna samoposluga Vukovar) i isplate sredstava koja su odobrena za ispunjavanja obveza iz radnog odnosa po ugovorima o radu.