Održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom na kojemu je 8 vijećnika postavilo pitanje.

Vijećnik David Vlajčić (HDZ) rekao je kako je javnost upoznata da je delegacija Grada Vukovara posjetila sjedište tvrtke Enikon Aerospace d.o.o. u Zagrebu koja uskoro svoja vrata otvara u Vukovaru te upitao za detaljnije informacije. Zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić rekla je kako tvrtka u Zagrebu ima zaposleno 300-tinjak osoba, bavi se izradom unutrašnjosti putničkih i business zrakoplova. Na prvi krug testiranja za zapošljavanje u Vukovaru javilo se više od 200 osoba te će svojim otvaranjem zbog toga, umjesto planiranih 20, odmah uposliti 50 djelatnika koji će se uputiti na edukaciju u Zagreb ili čak Njemačku, a intenzitet zapošljavanja će rasti, ovisno potrebama proizvodnje. Zamjenica je dodala kako tvrtka Enikon Aerospace d.o.o. zapošljava osobe svih kvalifikacija.

Vijećnica Mirjana Semenić-Rutko (HKS) upitala je može li se u blizini kružnog toka u Gundulićevoj ulici za umirovljenike postaviti klupa, s obzirom na populaciju koja u tom dijelu grada živi te hoće li se odnositi lišće sa zelene površine koju stanovnici dijelom održavaju. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako lišće s javnih površina odnosi gradska tvrtka Komunalac d.o.o., a zelena površina će se, nakon završetka kružnog toga urediti u skorom roku te će klupa za odmor biti postavljena.

Vijećnika Gorana Bošnjaka (SDP) zanimalo je što je Grad Vukovar poduzeo i što poduzima po pitanju pojave koronavirusa. Zamjenik  gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček, koji je ujedno i načelnik Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara rekao je da se u suradnji s Centrom 112 traže potencijalne lokacije gdje bi građani mogli biti smješteni u slučaju epidemije, a da su uvjeti adekvatni, s odgovarajućim sanitarnim prostorijama te da nisu u sklopu same bolnice. Pavliček navodi kako se sve radnje poduzimaju u koordinaciji s državnom razinom.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) osvrnula se na status roditelja-njegovatelja, kojih u Vukovaru ima otprilike do 20. Upitala je može li Grad Vukovar osigurati određena sredstva za roditelje sa statusom njegovatelja kojima bi financijski pomagali. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček rekao je kako se radi o obiteljima koje su maksimalno posvećene svojoj djeci u potrebi, a ovih dana Grad očekuje odgovor Centra za socijalnu skrb kako bi ustanovili koji točno broj takvih roditelja u Vukovaru postoji. Zamjenik Pavliček je naglasio kako će se razradit mjere koje će Grad Vukovar poduzimati, a biti će na tragu demografske mjere sufinanciranja režijskih troškova obiteljima s troje i više djece.

Vijećnicu Vesna Vujić (SDSS) upitala je pitanje o tijeku radova na OŠ Nikole Andrića. Zanimalo ju je hoće li obnova škole biti završena do početka školske godine 2020./2021. Odgovorio joj je pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević rekavši kako očekuje završetak radova za dvije godine. Pročelnik Kobašević je naglasio kako je do sada uloženo u radove 1,5 milijuna kuna te da Grad radove sufinancira u iznosu od 10%.

Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) rekao je kako u Vukovaru egzistiraju 2 nogometna kluba – NK Vuteks-Sloga i HNK Vukovar 1991 te je upitao zašto se jedan financira s više proračunskih sredstava iako se oba natječu u istoj ligi. Zamjenik gradonačelnik Marijan Pavliček rekao je kako je prije nekoliko godina uvedena kategorizacija te se sukladno bodovanju dodjeljuju financijska sredstva klubovima.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) upitao je hoće li se obnavljati prva kolonija u Borovu naselju, budući da je ona trenutno prilično devastirana. Također je upitao i može  li se na neki način osigurati pružni prijelaz koji se tamo nalazi? Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček odgovorio je kako očekuje da će u slijedeća dva do tri  mjeseca biti raspisan natječaj za javne radove pa će se navedeni prostor pokušati urediti, ali za sada nema izgleda o obnovi građevina na tome mjestu, a što se tiče tzv. crnoga puta riječ je o ilegalnom pružnom prijelazu i  Hrvatske željeznice ne dozvoljavaju nikakav prijelaz  na tome mjestu.

Vijećnika Aleksandra Pribičevića (SDSS) zanimalo je može li se za promet bolje osigurati raskrižje Ulica Stjepana Radića i Nikole Andrića? Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša  Dražen rekao je kako  je navedeno raskrižje dugogodišnji problem, a postavljanje ogledala neće imati neku funkciju budući da je cesta na tome dijelu širokatei nema preglednosti. Dodao je da u razgovoru s  Hrvatskim cestama,  budući je to državna cesta,  nastoji iznaći rješenje pa da se navedeno križanje rekonstruira na način da će biti kao T križanje koje će doprinijeti sigurnijem prometu.

Uslijedilo je 6 točaka dnevnog reda:

  1. Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
  2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara
  3. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Vukovar u 2020.
  4. Donošenje Općeg programa razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za razdoblje 2020. do 2025.
  5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara
  6. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnina bez naknade

Sve su točke usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.

 

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev.