Održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Vijećnica Ivana Radoš (HDZ) upitala je kako će biti organiziran predškolska odgoj u ovoj godini. Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar I Mirjana Kulić rekla je kako se predškolski odgoj za djecu provodi od listopada prošle godine do svibnja ove godine, nakon čega djeca u jesen  kreću u školu, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt broj vrtića ili u samom vrtiću.

Vijećnicu Kristinu Ozdanovac ( HDZ)  zanimalo je preuzima li vukovarski Komunalac poslove Grada Iloka. Štrangarević, direktor Komunalca d.d.  odgovorio je da se Komunalac ne planira za sada širiti na to područje, no kako je temeljem natječaja kao najpovoljniji ponuđač Komunalac dobio posao izgradnje parkirališta  u Iloku, vrijednosti 1.000.000 kuna.

Vijećnik Radivoje Đurić (HDZ) pitao je može li se dodatno osigurati pješački prijelaz kod bolnice, budući je frekvencija pješaka, pa i djece u tome dijelu izuzetno velika. Pročelnik Odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako će dodatno na pješački prijelaz ugraditi led rasvjetu kako bi se poboljšala sigurnost pješaka na tom mjestu.

Vijećnicu Dariju Benaković (HDZ) zanimalo je kada će  biti objavljen natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća i u kojem će  financijskom omjeru obnovu financirati građani i hoće li se Grad svojim sredstvima uključiti u sufinanciranje. Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovar Marijan Pavliček rekao je kako se očekuje da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom drugog kvartala ove godine raspiše natječaj na koji će se moći prijaviti zainteresirani građani. Do sada je Fond sufinancirao 60%  energetske obnove, a Grad Vukovar je u svom proračunu već osigurao sredstva za tu namjenu kako bi građani sufinancirali što manji iznos.

Vijećnik Domagoj Bilić (HDZ)   pohvalio je dosadašnji  rad Razvojne agencije Vukovar te upitao je kakvi su daljnji planovi  po pitanju projekata. Direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić rekla je kako VURA prati sve natječaje koji su objavljeni i brzo reagira. Ono što je sada na redu su dva projekta iz Intervencijskog plana, a to je VukovArt i „Super je biti različit“, a još pet projekata u koje su uključene i ostale ustanove s područja grada Vukovara biti će predstavljeni uskoro. Osim toga, za ovu godinu bit će ponovno otvoren natječaj za vrtiće za drugu smjenu a i projekt Zaželi.

Vijećnicu Renatu Kovačić (HDZ) zanimalo je što se može učiniti po pitanju uklanjanja divljih deponija kojih je u gradu još dosta, posebno na privatnim parcelama, a kao primjer je navela privatnu parcelu na križanju Trpinjske i Bosanske ulice. Dražen Čulig, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša  odgovorio je kako je navedena parcela tijekom rada javnih radova već čišćena te je dodao kako je Grad počeo s uvođenjem video nadzora kojima se takve i slične površine pokrivaju, a za nesavjesno odlaganje otpada građani će plaćati kazne.

Vijećnik Filip Sušac (HKS) upitao je hoće li se nastaviti projekt Zaželi koji je omogućio zapošljavanje teže zapošljivah osoba u gradu. Vedrana Žilić, direktorica Razvojne agencije Vukovar kazala je kako je za ovaj projekt osigurano 5 milijuna kuna te da vjeruje kako će on biti dostatan da financiranje svih osoba koje su do  sada radile na tome projektu budu zaposlene i u sljedećem ciklusu.

U ime kluba vijećnika HKS-a, Sušac je upitao koliko je sredstava izdvojeno za postavljanje video nadzora na divljim deponijama. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček rekao je kako je u tu svrhu izdvojeno 130.000 kuna, i to 70.000 kuna iz Proračuna Grada Vukovara te 60.000 kuna od strane tvrtke Komunalac te kako će uvid u snimke imati i Grad Vukovar i tvrtka Komunalac, kamere će snimati sve lokacije zelenih otoka, polupodzemnih kontejnera te divljih deponija kako bi onemogućili nesavjesne građane da odlažu komunalni otpad na razna mjesta. U suradnji s tvrtkom Komunalac putem tih video nadzora otkrivat će počinitelje i kažnjavat će ih se kaznama u rasponu od 250 do 2.500 kuna.

Vijećnika Predraga  Mišića (HKS) zanimalo je što je s uređenjem obaloutvrde rijeke Vuke? Gradonačelnik Penava je rekao kako radove na obaloutvrdi rijeke Vuke financiraju Hrvatske vode, no problem je nastao nakon otkrivanja minsko-eksplozivnih sredstva koje se nalaze u koritu Vuke zbog čega je cijeli posao obustavljen. Ovih dana na teren je poslan oklopljeni bager koji će ukloniti minsko-eksplozivna sredstva, a u ovome trenutku  radi se šesta faza projekta, od Park šume Adica do Željezničkog mosta te se očekuje kako će se o radovi u centru grada ove godine privesti kraju.

Vijećnicu Mirjanu Semenić-Rutko (HKS) zanimalo je kada će se izgraditi parkiralište kod zgrada Dunav 1 i Dunav 2. Gradonačelnik Penava je rekao kako zbog velikih investicijskih projekata koji su u tijeku i koji se planiraju ove godine kroz Intervencijski plan, Grad Vukovar neće graditi parkiralište na tome mjestu u naredne dvije godine.  Podsjetio je na novoizgrađene  prometnice sa parkirnim mjestima u tome dijelu grada te naglasio kako su svjesni ovoga problema te kako će i njegovo rješavanje doći na red.

Vijećnika Borislava Nikolića (DSS) zanimalo je koji je razlog za mali broj zapošljavanja predstavnika srpske nacionalne manjine. Gradonačelnik Penava izrazio je neslaganje s Nikolićevom tvrdnjom te rekao kako Grad Vukovar vodi računa te kako je jedno vrijeme postojao niz zapošljavanja pripadnika srpske nacionalne manjine. Gradonačelnik je naglasio i kako veliki broj predstavnika srpske nacionalne manjine radi u Komunalcu ali i u vukovarskoj policijskoj postaji.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) upitala je gradonačelnika postoji li mogućnost da se iz Proračuna osobama koje su pretrpjele štetu od elementarne nepogode prošle godine u srpnju na svojim građevinama i automobilima isplate sredstva za pomoć. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako je Proračun Grada Vukovara za ovu godinu definiran i kako u njemu nema mogućnosti za takvo nešto.  Naglasio je također kako to ne bi bilo u redu prema onim sugrađanima  koji su pretrpjeli štetu i odštetu dobili od osiguravajućih kuća u kojima su osigurali svoju imovinu. Dodao je kako je Grad itekako socijalno osjetljiv i pomaže  osnovne potrebe najugroženijih kroz socijalnu samoposlugu  i pučku kuhinju.

Vijećnica Vujić upitala je i mogu li građani u Borovu naselju dobiti klupe na potezu od Doma zdravlja do Konzuma na što je gradonačelnik rekao kako će u Ulici Blage Zadre građanima izaći u susret te postaviti opremu koja je potrebna.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) ukazao je na problematiku nedostatka Addiko bankomata u Borovo naselju koji je do nedavno bio smješten u Konzumu. Naime, isti je uklonjen pa veći broj stanovnika Borovo naselja mora dolaziti u Vukovar kako bi podigli novce. Kolar je upitao može li grad prema banci uputiti zamolbu kako bi se bankomat vratio,  no ubrzo je ustanovljeno kako je tvrtka Komunalac d.o.o. voljna ustupiti prostor tržnog centra u Borovu naselju za postavljanje istog, za što je banka i iskazala interes.

Vijećnika Gorana Bošnjaka (SDP) interesiralo je jesu li investitori koji su kupili nekadašnji Hotel Dunav do sada poduzeli određene radnje po pitanju dobivanja dozvola.  Gradonačelnik Penava je pojasnio kako je investitor poduzeo sve što je mogao te je izrazito zahvalan što i dalje ustraju na ovom projektu, s obzirom da se istom protivi Konzervatorski odjel pri Ministarstvu kulture. Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom je zbog nailaska na problem izračunao da je postotak zaštićenih kulturnih dobara od Luke Vukovar do Vodotornja tek 3,67% stoga navedeni problem izravno s ministricom kulture pokušavamo riješiti jer navedena građevina ne predstavlja kulturno dobro. U interesu ove investicije, i Grada Vukovara nadamo se kako ćemo ovo riješiti jer je apsurdno da ovako vrijedna investicija u naš grad propadne zbog nečijeg subjektivnog mišljenja.

Vijećnik Goran Bošnjak u ime kluba vijećnika SDP-a osvrnuo se i na okoliš Bata Vila u Borovo naselju kojim se narušava vizura tog dijela grada jer su mnogi sebi izgradili nadstrešnice za automobile, roštilje i slične popratne sadržaje. Gradonačelnik je rekao kako su te zgrade danas zaštićeno kulturno dobro, ali tu postoje 4 različita tipa objekta jer obnova nije dobro obavljena. Isti Konzervatorski odjel koji pravi probleme oko investicije u Hotel Dunav, na ovom je projektu zaspao pa su navedene zgrade stavljene pod zaštitu tek 2012. godine. Nekolicina tih objekata i dalje je neobnovljena, a okoliš oko njih nije ujednačen što je zaista neprimjereno, a Konzervatorski odjel na to ne reagira jer je okolno zemljište u vlasništvu tvrtke Borovo, dok su sami objekti u vlasništvu Republike Hrvatske ili privatnih osoba. Kao Grad smo se ponudili da pod svoju ingerenciju uzmemo  navedena područja i izdamo naputak kako okućnice trebaju izgledati, no nismo naišli na otvorena vrata po tom pitanju.

Vijećnik Darko Buljan (SDP) osvrnuo se na Radnički dom u Borovu naselju kojega je preko Intervencijskog plana namjera prenamijeniti. Nekada je isti bio ponos Borova naselja, a danas je devastiran te je nedavno zabilježeno i par manjih požara u prizemlju objekta. Gradonačelnik Grada Vukovara rekao je kako je navedena građevina sada u vlasništvu Grada Vukovara, a uskoro će biti i raspisan natječaj za izvođača radova te će projekt obnove i izgradnje započeti. Gradonačelnik je također i apelirao na svijest svojih sugrađana da paze na svoj okoliš, otpad ne odlažu na nepredviđena mjesta kao što je Radnički dom, što je i dovelo tu građevinu u stanje u kojem se danas nalazi. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig nadovezao se na gradonačelnikov odgovor te rekao kako je objekt ograđen građevinskom ogradom, javnim radovima očišćen te je policijska ophodnja zamoljena da obrati veću pozornost na radnje u i oko njega, pogotovo u večernjim i noćnim satima, a nakon ugovaranja posla s izvođačem radova, biti će uklonjen i ostatak otpada kojega su građani tamo ostavili.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) upitala je što je s radovima na Otoku sportova u samom centru Vukovara. Gradonačelnik Ivan Penava je kazao kako i sam izražava nezadovoljstvo tempom navedenih radova koji traju već 3 do 4 godine. Izvođač je mijenjan te je već nekoliko prema Gradu Vukovaru i investitoru Hrvatske vode izlazio s krajnjim rokom dovršetka radova koji nikako nije ispoštovan. Trenutno je 90% projekta realiziran te se nada kako će isti biti gotov do ovoga ljeta. Osim ovog projekta, slični problemi se pojavljuju i na izgradnji obaloutvrde na rijeci Vuki te na radovima na  uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Vijećnik Pavao Josić (ŽZ) osvrnuo se na prvu točku dnevnog reda - o neprihvaćanju nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austria i Strabag AG, Austria te upitao koliko je plaćeno sudskih i odvjetničkih troškova za spor koji se vodi oko propale investicije u Regionalni centar za zbrinjavanje komunalnog otpada na podruju istočne Slavonije. Gradonačelnik Penava rekao je kako je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama vijećnika Josića, koji je isti Gradu Vukovaru i uputio, biti odgovoreno u zakonski predviđenim rokovima te u tome nema ništa sporno jer Grad Vukovar ništa ne skriva. Gradonačelnik je dodao kako ovaj postupak šteti svim gradovima, a započeo je u 2000-tim godinama. Vrlo je nezahvalna situacija te gradonačelnici iz svih 5 gradova obuhvaćenih ovime neće pristati na višemilijunska oštećivanja gradskih proračuna.

Uslijedilo je 9 točaka dnevnog reda:

 1. Donošenje
  a.) Odluke o neprihvaćanju nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austria i Strabag AG, Austria
  b.) Odluke o neprihvaćanju zahtjeva Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije u stečaju za uplatu
 2. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstava Grada Vukovara za 2020.
 3. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
 4. Donošenje Odluke o komunalnom redu
 5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda
 6. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2020. Političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
 8. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2019.
 9. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020.

Sve odluke usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika.

 

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev.