Sjednice gradskog vijeća

Usvojeno je 19 točaka dnevnog reda.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Od 10 strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije niti jedan nije s područja Vukovara.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Sve su točke dnevnoga reda jednoglasno usvojene.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara.

Na aktualnom satu 14 vijećnika uputilo je pitanje gradonačelniku Penavi.

Na aktualnom satu 13 vijećnika uputilo je pitanje gradonačelniku Penavi.