9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom na kojem su vijećnici upućivali svoja pitanja dužnosnicima Grada Vukovara.

Vijećnika Robert Rapana (HS) zanimalo je u kojoj fazi je izgradnja dječjeg igrališta na Mitnici. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac pojasnio je kako je završena javna nabava te se očekuje donošenje odluke o odabiru i postavljanje igrala. Sukladno ugovoru i javnoj nabavi rok izvršenja za postavljanje igrala je 4 mjeseca.

Vijećnik Nikola Mažar (HDZ) postavio je pitanje vezano za Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara, a koja je na dnevnom redu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara te kojom se povećava cijena odvoza komunalnog otpada. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako cijena komunalnog odvoza usvojena još 2018. godine te kako je razlika u tome što su se u ovoj godini stekli uvjeti za odvoz biootpada koji je sastavni dio cijene fiksne naknade, a za čiji odvoz će građani dobiti spremnike tijekom ove godine.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Krešimir Raguž (HDZ) izrazio je stav kako Dan državnosti u Vukovaru nije obilježen primjereno kao proteklih godina te je postavio pitanje zašto ove godine nisu postavljene zastavice po gradu, a u svrhu obilježavanja državnog praznika. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac nije se složio s konstatacijom da Dan državnosti nije dostojno obilježen. Kako navodi, obilježen je sukladno protokolu, mirno i dostojanstveno. Po pitanju postavljanja zastavica pojasnio je kako je Grad Vukovar provodi mjere štednje u svim sferama.

Vijećnik Igor Gavrić (HDZ) pitao je kada se očekuje otvaranje sezone na Vukovarskoj adi te koji će biti njezin sadržaj. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako Grad Vukovar sukladno suglasnosti Hrvatskih voda upravlja Vukovarskom adom te kako je trenutno u tijeku donošenje pravilnika o uvjetima ponašanja na Vukovarskoj adi. Kako je rekao, Vukovarska ada mora biti otvorena za sve te će se stoga ograničiti mogućnost ograđivanja privatnih kampova, što ne znači da građani neće moći kampirati. Vukovarsku adu obišle su i Hrvatske šume te su definirale koja stabla je nužno ukloniti zbog sigurnosti. Prijevoz je besplatan, a početak sezone ovisi o vremenskim uvjetima te vodostaju Dunava. Njezino otvaranje očekuje se krajem lipnja ili početkom srpnja.

Vijećnik Zoran Rokvić (SDSS) postavio je pitanje postoji li mogućnost rješavanja problematike derutnih garaža u Borovu naselju koje nerijetko naseljavaju divlje životinje. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako Grad Vukovar nije u mogućnosti sanirati i čistiti objekte koji nisu u njegovom vlasništvu ili nisu dio javne površine, no svakako će postupiti po tom problemu i poslati komunalne redare da učine ono što je u njihovoj moći.

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS) upitao je postoji li plan za sanaciju područja na Sajmištu u blizini tvrtke Komunalac, a koje predstavlja svojevrsni oblik divlje deponije. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako za to područje postoji inicijativa vanjskog suradnika za izgradnjom solarne elektrane. Grad Vukovar će u svakom slučaju putem javnih radova sanirati navedeno područje.

Vijećnik Srđan Milaković (DSS) upitao je zašto je u javim radovima, za razliku od prošlih godina, ove godine zaposleno puno manje djelatnika. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac, kao i vijećnik Milaković, izrazio je nezadovoljstvo smanjenjem broja zaposlenih te rekao kako to pitanje treba uputiti Vladi RH. Pojasnio je kako su uslijed raznih okolnosti koje su zatekle našu državu, ali i svijet, alocirana puno manja sredstva za tu namjenu. Ukoliko Vlada RH osigura dodatna sredstva Grad Vukovar će odmah uputiti svoju prijavu. „Dijelimo istu brigu, voljeli bi da država alocira veća sredstva jer javni radovi našem gradu puno pomažu, a njegova socijalna komponentna je izuzetno bitna.“, zaključio je Sušac.

Vijećnik Domagoj Bilić (DP) prenio je zabrinutost građana Lušca zbog visoke trave koja raste oko mjesnog doma. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako su javni radovi krenuli od užeg centra grada prema širini te će Lužac biti uvršten kao prioritet uređenja i košnje. Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig istaknuo je kako se tijekom sljedećeg tjedna očekuje košnja navedenog dijela grada.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Željko Sabo zamolio je zamjenika gradonačelnika Filipa Sušca da javnost uputi o ovogodišnjem održavanju Vukovar film festivala. Zamjenik Sušac rekao kako se 16. Vukovar film festival održava od 29. lipnja do 3. srpnja te kako je siguran da će, kao i svih dosadašnjih godina, privući brojne Vukovarce i posjetitelje da u gradu na Dunavu pogledaju vrsne filmske naslove koje festival sa sobom donosi.

Uslijedilo je donošenje točaka dnevnog reda kako slijedi:

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Vukovar za razdoblje 2021.-2027.
 2. Donošenje Odluke o osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
 3. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Vukovara Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
 4. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u Gradu Vukovaru za 2022/23.
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2021.
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica
 9. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara
 10. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara
 11. Donošenje Odluke o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika na području grada Vukovara
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.
 13. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar
 14. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti Grada Vukovara
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Vukovara

Točke su usvojene većinom glasova nazočnih gradskih vijećnika.

Zvučni zapis 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva koji možete pronaći pod kategorijom „Obrasci“ na službenoj stranici Grada Vukovara.