Aktualnim satom gradonačelnika započela je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara. Pitanja gradonačelniku Ivanu Penavi uputilo je 10 vijećnika.

Vijećnik Igor Gavrić (HDZ) upitao je za gradonačelnikov komentar u povodu medijskih napisa vezano za provedeno kriminalističko istraživanje te podnesene kaznene prijave protiv direktora gradskih tvrtki Komunalac d.o.o. i Vodovoda grada Vukovara. Gradonačelnik Ivan Penava komentirao je kako takvi medijski napisi uvijek dolaze iz istog smjera, a njihova meta je jasna. U ovome slučaju meta nisu prozvana trgovačka društva i njihovi direktori. Kako dalje navodi, riječ je o dva poslovna subjekta s kojima gradonačelnik Vukovara i Grad Vukovar nemaju veze jer su neovisni i slobodni. Gradonačelnik Penava osvrnuo se i na postupak policije: „Jako je simptomatično, a nažalost, naučio sam to od strane PU vukovarsko-srijemske, da je ova neodrživa istraga tekla jako brzo. Ono što me ovdje zanima je kako je moguće da je služba za odnose s javnošću PU vukovarsko-srijemske pustila te informacije u medije bez da je to prethodno potvrdilo državno odvjetništvo. Pitam se je li to ista policijska uprava kojoj je aktualni župan nedavno pod utjecajem alkohola upravljao automobilom, a oni su, unatoč tvrdnjama svjedoka, utvrdili da on nije vozio. Svima je jasna meta ovog postupka te da su direktori i tvrtke kolateralne žrtve. Smatram kako je ovo politička haranga te pozivam institucije da se potrude dokazati iznesene tvrdnje, a koje su zasigurno pod diktatom politike.“, rekao je Penava.

Vijećnik Robert Rapan (HS) postavio je pitanje u vezi projekta izgradnje nove Ekonomske škole. Gradonačelnik Penava pojasnio je kako uslijed poskupljenja građevinskog materijala, troškova energenata te radne snage realizacija projekta dolazi u pitanje. „Na suprotnoj strani imamo fiksne i dugoročne ugovore s utvrđenim troškovima. Svi izvođači temeljem Zakona o javnoj nabavi daju bankarske garancije koje su zakonom određene na 10% ukupnog posla, no po Zakonu o obveznim odnosima do 10% poskupljenja ide na teret izvođača radova, a za iznose preko toga postoje razlozi da se može ići na korekciju cijena, no nije definirano na koji način se rade korekcije. Grad Vukovar poduzeo je radnje po pitanju raskida ugovora i otkazivanja ugovora s Europskom unijom, što će u konačnici vjerojatno završiti sporom. To nije u našem interesu, ali sve drugo bi nas dovelo do još većih financijskih izdataka.“, objasnio je Penava.

Vijećnica Majda Jakša (HDZ) uputila je pitanje vezano za pojašnjavanje projekta ljetovanja vukovarske djece na Jadranu. Pročelnik UO za društvene djelatnosti Josip Paloš objasnio je kako je riječ o dugogodišnjoj suradnji s donatorima iz Dugopolja, Čiova, Primorsko-goranske županije, Velog Lošinja te tvrtke Katarina line iz Opatije, koji suradnjom s Gradom Vukovarom omogućuju uspješnu provedbu projekta. Grad Vukovar u ovome projektu poduzima sve u smislu suorganizacije te snosi troškove u vidu prijevoza. Ove godine na more će ići oko 190 učenika, a glavni kriterij je uspjeh u prošloj školskoj godini te ovo smatramo jednim vidom nagrade za naše uspješne učenike.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Krešimir Raguž (HDZ) uputio je pitanje vezano za  smanjenje prihoda gradskog proračuna te upitao može li se proračun planirati na kvalitetniji način. Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako se teoretski proračun sigurno može preciznije planirati, no kako to nije realno i provedivo. Kod planiranja proračuna, projekti se planiraju sukladno željama i mogućnostima za koje planiramo da će se odviti u idućoj godini. Namijenjena sredstva je gotovo nemoguće precizirati u toj mjeri, s obzirom na nepredviđenost situacija u vidu sufinanciranja projekata, kao i primjera trenutne situacije inflacije, dao je zaključiti Penava.

Vijećnik Srđan Milaković (DSS) postavio je pitanje promišlja li Grad o dodatnim mjerama za olakšavanje udara na životni standard građana. Gradonačelnik Penava rekao je kako bi volio da Grad Vukovar ima fiskalne kapacitete povećanja proračuna u tom smjeru, no situacija je vrlo nepredvidiva. „U fazi smo da pokušavamo zadržati pozicije koje imamo, proračuni su uvijek napregnuti koliko treba. Vremena koja dolaze su teška, puno promišljamo o tome no nalazimo se u delikatnoj situaciji. Nezahvalno je nekome dati, a drugome uzeti. Sigurno da ćemo reagirati na korist najugroženijih.“, rekao je gradonačelnik.

Vijećnik Nenad Bučko (HNS) zatražio je pisani odgovor, a vezano za traženje vukovarskog ugostiteljskog objekta Kibic fenster, koje se u posljednje vrijeme susreće s intervencijama policije u ranijim večernjim satima te upitao što Grad po tom pitanju može učiniti. Pročelnica UO za gospodarstvo Kristina Bilić pojasnila je da Grad Vukovar na njihov zahtjev  može produžiti radno vrijeme te će si uzeti za zadatak ući u problematiku policijskih intervencija.

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) upitao je može li se građanima Vukovara omogućiti niža cijena ulaska na Vukovarski vodotoranj, s obzirom da Vukovarci svoje goste često vode na vodotoranj, ali uzimajući u obzir i pozitivno poslovanje tvrtke. Gradonačelnik Penava predložio je mogućnost uvođenja godišnje karte za Vukovarce.

Vijećnik Vedran Vuleta (HS) pročitavši pohvalu građanke Vukovara o čistoći grada pohvalio je rad gradske tvrtke Komunalac te ističući uspješnost gradske tvrtke Komunalac komentirao besmislenost medijskih napisa vezanih za podnesene kaznene prijave protiv direktora gradskih tvrtki Komunalac d.o.o. i Vodovoda grada Vukovara. Drugo pitanje vijećnik Vedran Vuleta postavio je u osobno ime te je ono bilo vezano za raskrižje Frankopanske ulice i Ulice Nikole Tesle za koje smatra kako je opasno i loše uređeno. Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig rekao je kako je Grad Vukovar uputio inicijativu za postavljanje semafora na tom raskrižju, no odgovor je bio da bi u tom slučaju bila premala udaljenost između dva semafora. Jedino što je moguće je postaviti pješački semafor, no on ne bi riješio problem prometnih nezgoda.

Vijećnik Domagoj Bilić (DP) postavio je dva pitanja. Prvo se odnosilo na proces izgradnje nogostupa na križanju ulica bana Josipa Jelačića, Petri skele, Varaždinske i Splitske, za što je prenio zadovoljstvo građana toga dijela grada te upitao može li se uz nogostup promisliti o postavljanju zaštitne ograde, obzirom da je nogostup uz vrlo prometnu državnu cestu. Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig rekao je kako se nogostup radi na temelju prometne dokumentacije i uvjeta Hrvatskih cesta u čijem je vlasništvu državna cesta. „Sigurno da ćemo nakon završetka radova reagirati i tražiti rješenje u vidu zaštitne ograde.“, rekao je Čulig. Drugo pitanje u ime kluba vijećnika bilo je vezano za nemogućnost korištenja sanitarnih čvorova na Vukovarskoj adi. Gradonačelnik Penava pojasnio je kako su objekti na Vukovarskoj adi u vlasništvu Hrvatskih voda te da je Grad Vukovar poduzeo potrebne radnje da se dio nužnih objekata stavi u funkciju. Pročelnik UO za društvene djelatnosti Josip Paloš pojasnio je kako je Vukovarska ada javno vodno dobro u nadležnosti Hrvatskih voda te u vlasništvu RH te je stoga sva nepokretna imovina vlasništvo RH. Gradu Vukovaru je čitav otok dan u funkciju odmora i rekreacije. Zbog tehničkih problema i zastarjelosti nije bilo moguće koristiti sanitarne čvorove, no njihova obnova je u tijeku i uskoro se očekuje stavljanje spornih objekata u funkciju.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Željko Sabo naposljetku je rekao kako danas inflacija i troškovi čine svoje te upitao gradonačelnika Penavu postoji li, s obzirom na to, plan vezan za korekcije plaća i povećanje koeficijenata u Gradu Vukovaru te gradskim tvrtkama i ustanovama. Gradonačelnik je rekao kako razmatra navedenu opciju te kako je svjestan da su plaće realno puno niže nego što su bile, no sve u velikoj mjeri ovisi o situaciji koja nas je sve zatekla.

Uslijedilo je donošenje točaka dnevnog reda kako slijedi:

 1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Javne ustanove Sportski objekti Vukovar
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vukovarskog vodotornja – simbola hrvatskog zajedništva d.o.o. za 2021.
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju programskog izvješća i financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2021.
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog muzeja Vukovar za 2021.
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara u 2021.
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2021.
 7. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022.
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.
 11. Donošenje Odluke o odobrenju zajma Aeroklubu „Borovo“
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Vukovaru
 13. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara
 14. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o promjeni naziva ulica
 16. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara

Točke su usvojene većinom glasova nazočnih gradskih vijećnika.

Zvučni zapis 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva koji možete pronaći pod kategorijom „Obrasci“ na službenoj stranici Grada Vukovara.