Aktualnim satom gradonačelnika započela je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara. Pitanja gradonačelniku Ivanu Penavi uputilo je 7 vijećnika.

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS) upitao je što je s Javnim pozivom koji je raspisan za bespovratne potpore vukovarskim poduzetnicima, na što je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić odgovorila kako je pristigao velik broj zahtjeva te je odlučeno u okviru poziva, umjesto početno planiranih 1.100.000 kuna, plasirati 2.500.000 kuna, a konačna odluka o raspodjeli sredstava biti će donesena tijekom idućeg tjedna.

Vijećnik Zoran Rokvić (SDSS) rekao je kako na centralnom dječjem igralištu u Borovu naselju nedostaje sanitarni čvor te upitao može li se što učiniti kako bi se ova ideja realizirala. Odgovor na vijećničko pitanje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig rekavši kako takav sadržaj ne postoji ni na drugim igralištima u gradu te kako u drugim mjestima također nije viđao toalete uz dječja igrališta, no promislit će se o ideji, iako je ona teško izvediva. Čulig je također naglasio kako su veća igrališta na području grada Vukovara opskrbljena pitkom vodom.

Vijećnik Nenad Bučko (HNS) upitao je za dopis koji je uputio 21. srpnja, a u kojem se radi o roditeljima djece s poteškoćama koji su upitali postoji li mogućnost opremanja senzorne sobe u vukovarskoj bolnici. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Josip Paloš rekao je kako će se senzorna soba opremiti u sklopu Udruge Vukovarski leptirići. Ideja da se opremi senzorna soba u vukovarskoj bolnici će se razmotriti.

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) uputio je pitanje vezano za inflaciju koja se odrazila u svijetu, konkretno, koje će mjere Grad Vukovar poduzeti za najosjetljivije skupine svojih sugrađana, u prvom redu umirovljenika. Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako Grad Vukovar već 2 godine provodi mjeru „Grad koji brine“ putem koje umirovljenicima s najnižim mirovinama osigurava jednokratnu novčanu pomoć. Gradonačelnik je također utvrdio kako mirovinski sustav Republike Hrvatske nije dobar jer je s mirovinama manjima od 2.500 kuna nemoguće pokrivati troškove života, a Vukovar upravo takvih umirovljenika ima preko 3.000 te jednokratne novčane mjere koje zagovara Vlada RH smatra vatrogasnim mjerama.

Vijećnik Vedran Vuleta (HS) rekao je kako je nedavno obnovljen nogostup u Ulici bana J. Jelačića te ga zanima koje će ulice do kraja godine biti obnovljene. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako Grad Vukovar u planu ima sanaciju tri ceste -  Ulica Bartola Kašića, Domobranska ulica te Voćarska ulica za što se planira izdvojiti gotovo 4 milijuna kuna. Sučac je također dodao kako će se prije zime sanirati nogostupi za koje se utvrdi da je sanacija potrebna.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Krešimir Raguž (HDZ) upitao je hoće li se bazeni nakon remonta, zbog cijene energenata zatvoriti, o čemu je do sada bilo riječi.

Gradonačelnik Penava rekao je kako se takav scenarij pod svaku cijenu želi izbjeći. „Veliki smo trud uložili kako bi Vukovarci imali plivalište, a Sportski objekti Vukovar svoje djelovanje uvelike baziraju na rad s djecom kroz sport i brojne tjelesne aktivnosti od kojih su brojni upravo plivački sportovi, stoga nam nije u interesu obustaviti rad vukovarskih bazena. Naravno da osim djece koja vrijedno treniraju na bazenu, brinemo i o zaposlenim djelatnicima Sportskih objekata te njihovim obiteljima koje ne želimo ugroziti.

Ukoliko zbog velikog poskupljenja energenata ta priča bude neodrživa, reagirat ćemo sukladno situaciji kako ne bismo ugrozili poslovanje grada“, rekao je Penava te dodao kako je Gradski ogranak HDZ-a na konferenciji za medije o ovoj temi iznio niz neistina. „Troškovi energenata za vukovarski bazen su s 1.500.000 kuna porasli na 10.400.000 kuna, a projekcija za 2023. još je gora. Jasno je u kakvoj smo situaciji bili te kako je konstantno moramo pratiti“, zaključio je Penava.  Nakon remonta unutarnjeg bazena očekuje se nastavak njegovog rada.

Vijećnik Domagoj Bilić (DP) rekao je kako je Grad Vukovar prije svih uveo mjere štednje u ovom nepovoljnom vremenu te je upitao hoće li se štedjeti i na obrazovanju. Gradonačelnik Penava rekao je kako je Grad Vukovar temeljem analiza FINA-a treći grad u Republici Hrvatskoj po izdvajanju za djecu i mlade te time dokazuje da brine za mlade vukovarske obitelji, a tako će nastaviti raditi i dalje, što znači da će sve postojeće mjere usmjerene ka dobrobiti svojih građana nastaviti provoditi, pa tako i mjere koje se odnose na obrazovanje.

Uslijedilo je 19 točaka dnevnog reda:

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.
 2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1)
 3. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
 4. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 5. Donošenje Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara za 2023.
 6. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2023.
 7. Donošenje Programa javnih potreba u turizmu na području grada Vukovara za 2023.
 8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.
 9. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023.
 10. Donošenje Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2023.
 11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023.
 12. Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2023.
 13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
 14. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.
 15. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.
 16. Donošenje
  a) Proračuna Grada Vukovara za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023.
 17. Donošenje Odluke o ulasku grada Vukovara s naseljima Sotin, Lipovača i Grabovo u područje obuhvata LAG-a Srijem
 18. Donošenje Odluke o izmjenama odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Vukovara, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2196-1-02-22-35 od 7. srpnja 2022.
 19. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar

Točke su usvojene većinom glasova nazočnih gradskih vijećnika.

Zvučni zapis 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva koji možete pronaći pod kategorijom „Obrasci“ na službenoj stranici Grada Vukovara.