14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom gradonačelnika na kojem je 13 vijećnika svoja pitanja uputilo gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Vijećnik Igor Gavrić (HDZ)  osvrnuo se na terensku nastavu iz povijesti koja se provodi za učenike osmih razreda, a tijekom koje posjećuju Vukovar te obilaze memorijalna mjesta i uče o Domovinskom ratu. Pitanje se konkretno odnosilo na cijenu ulaznice za Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva za navedene grupe te je predložio da iznosi 10 kuna. Gradonačelnik Penava je rekao kako komunikacija o navedenoj temi s Ministarstvom hrvatskih branitelja traje već 2 godine. Napomenuo je kako postoje grupne ulaznice koje su cjenovno niže od pojedinačnih te se one primjenjuju i na ovu skupinu posjetitelja.

Drugo pitanje, u ime Kluba vijećnika HDZ- a bilo je vezano za blagdansku rasvjetu i upite građana o tome kako gradske četvrti, izuzev centra grada ove godine nisu okićene.

Gradonačelnik Ivan Penava je rekao da je dekorativna božićna rasvjeta ove godine postavljena u centru, dok šire područje grada nije okićeno zbog energetske krize i poskupljenja troškova. Uvažavajući argumente svih svojih sugrađana, gradonačelnik je izrazio nadu kako će blagdansku rasvjetu vratiti i na šire područje Vukovara u narednim godinama, ukoliko se cijene energenata vrate u normalu.

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) upitao je može li Grad učiniti nešto s derutnim objektima koji su u privatnom vlasništvu te može li se naći lokacija i resursi za kamperski turizam.

Gradonačelnik Penava je rekao kako se Grad Vukovar ovim pitanjima bavi godinama, a pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig dodao je kako se radi o objektima kojima je vlasnik nepoznat te se pokušava doći do istoga kako bi dobili suglasnost za uklanjanje objekata. Također se na vlasnike apelira da svoje objekte dovedu u prihvatljivo stanje. Čulig je podsjetio i kako se u godinama koje su iza nas u suradnji s Hrvatskom vojskom provodio projekt uklanjanja ruševina.

Na pitanje vezano za kamperski turizam odgovorila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić rekavši kako je u sklopu ITU mehanizma planirana izgradnja  kamp odmorišta za turiste.

Vijećnik Nikola Mažar (HDZ) upitao je hoće li kapitalni projekti Grada Vukovara, izgradnja Ekonomske škole i Adrenalinskog parka Adica biti realizirani, s obzirom da su njihove stavke u proračunu znatno umanjene, kao i stavka za gospodarstvo.

Penava je rekao kako se kod navedenih projekata pojavljuje isti problemi koji su javnosti već poznati - izvođač koji je trebao izvoditi oba projekta povukao se s gradilišta te je pred stečajem, a Grad Vukovar je pokrenuo sudski proces te je uspio naplatiti bankovnu garanciju.

Izgradnja nove Ekonomske škole Vukovar se zbog velikog rizika neće izgraditi, a projekt Adica je revidiran, objavljeni su troškovnici te će se uskoro raspisati nova nabava za izvođenje radova. Kada je u pitanju gospodarstvo, Penava je napomenuo kako je ono u Vukovaru i dalje u uzlaznoj putanji te kako na današnji dan Vukovar ima 1.500 zaposlenih osoba više nego što je to bilo 2015. godine, a vjeruje kako će se takav trend i nastaviti.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Krešimir Raguž (HDZ) upitao je hoće li Grad sugrađanima koji su se prijavili na natječaj za obnovljive izvore energije sufinancirati projekte. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig rekao je kako je za 2023. godinu Grad Vukovar osigurao sredstava za sufinanciranje obnovljivih izvora energije kućanstvima, no s obzirom kako su rezultati natječaja još nepoznati, ne zna se koliko se naših sugrađana prijavilo i koliko je zadovoljilo uvjete natječaja, no početkom iduće godine će ta informacija biti dostupna te će Grad odlučiti hoće li projekte sufinancirati s 10% ili 20%.

Vijećnik Vedran Vuleta (HS) potaknut pitanjima građana upitao je postoji li mogućnost vraćanja Adventa u središte grada Vukovara. Gradonačelnik Penava je rekao kako će Grad Vukovar napraviti sve što je u najboljem interesu građana te se razmatra mogućnost preseljenja Adventa na lokaciju u središte grada.

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS) rekao je kako se građani kojima se iz gradskog proračuna sufinanciraju režijski troškovi žale na opomene koje im pristižu za neplaćanje navedenih računa. Pročelnik Paloš rekao je kako postoje određena odstupanja no kako se navedena problematika žurno sanira te da građani nemaju razloga za brigu.

Vijećnika Zorana Rokvića (SDSS) zanimalo je zašto je došlo do poskupljenja odvoza komunalnog otpada. Direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Igor Štrangarević rekao je kako se radi o novoj usluzi prikupljanja biootpada. Sukladno Zakonu jedinica lokalne samouprave je dužna prikupiti biootpad te je njegova cijena uračunata u paušalnu cijenu.

Vijećnik Radivoj Đurić (DP) rekao je kako u gradu imamo sve više starije populacije, ali i starije braniteljske populacije, pa je stoga upitao je li Grad promišljao u smjeru poticanja izgradnje ustanove za navedenu populaciju. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Darko Dimić rekao je kako se intenzivno promišlja o izgradnji centra koji će skrbiti za stariju braniteljsku populaciju te se nada kako će se nastaviti razgovori o toj inicijativi i kako će u konačnici uslijediti njezina realizacija.

Vijećnik Sava Manojlović (DP) upitao je koliko je prijava za stipendiranje pristiglo te koliko je odobreno. Pročelnik Dimić je rekao kako se prijavilo 314 studenata. Oni koji su u međuvremenu dobili državne stipendije su odustali od gradske te je ove akademske/školske godine Grad svojim studentima i učenicima odobrio 256 stipendija koje će se upravo danas svečano uručiti.

Vijećnik Igor Naletilić (DP) upitao je što je s radovima na parkiralištu na prostoru bivše tržnice. Direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Igor Štrangarević rekao je kako su radovi gotovi te se očekuje otvorenje parkirališta do sredine siječnja 2023. godine

Vijećnica Jasmina Jukić (HS) upitala je koja zona naplate će biti na novom parkiralištu na prostoru stare tržnice. Gradonačelnik Penava je rekao kako će novo parkiralište biti u prvoj zoni naplate.

Potpredsjednik Gradskog vijeća David Vlajčić (DP) rekao je kako je objavljen javni poziv te je osnovan fond za pozajmice udrugama civilnog društva iz Vukovara za provođenje programa i projekata te je upitao koliki je do sada odaziv.

Pročelnik Upravnog dojela za društvene djelatnosti Josip Paloš rekao je kako je Vukovar prvi i jedini grad koji je uveo pozajmice udrugama civilnog društva jer je uočio kako na operativnoj razini postoji veliki problem udruga koje nisu na vrijeme dobivale odobrena sredstva. Mjera se pokazala kvalitetnom, a iskoristile su  je već dvije udruge. Paloš je dodao kako će se mjera nastaviti provoditi i u 2023. godini za što je osigurano 500.000 kuna.

Drugo pitanje u ime Kluba vijećnika DP-a se odnosilo na mjeru Vlade RH, a kojom će svi učenici osnovnih škola od drugog polugodišta imati besplatne tople obroke. S obzirom kako Vlada RH  nije promišljala o načinu na koji će to funkcionirati u praksi, upitao je je li Grad iznašao rješenje. Pročelnik Dimić je rekao kako je navedena mjera pohvalna, no kako osnivači ni dan danas nemaju nikakvu uputu na koji će se način odvijati realizacija. Dimić je dodao kako u Vukovaru postoji nekoliko škola koje su spremne, no u toku idućeg tjedna će se nastojati pripremiti na najbolji mogući način za nesmetanu realizaciju projekta, a jedno od mogućih rješenja je centralna kuhinja.

Vijećnika Srđana Milakovića (DSS) zanima je li Grad Vukovar spreman za prijavu na natječaj ITU mehanizma te koje će projekte Grad Vukovar kandidirati na navedeni natječaj. Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Filip Sušac je rekao da je strategija u finalnoj izradi te je Grad Vukovar spreman za prijavu na natječaj. Početkom ovog tjedna je održana zadnja koordinacija na kojoj je napravljena konačna lista kompletnog urbanog područja grada Vukovara koja se sastoji od 26 projekata, a prioritet je unutarnje opremanje Grand Hotela. Kroz ITU mehanizam za kompletno urbano područje za provedbu projekata povući će se 136 milijuna kuna, od čega će se 90 milijuna kuna sliti u sam grad Vukovar.

Uslijedile su točke dnevnoga reda:

 1. Donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
 2. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vukovar za 2021. godinu
 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I
 5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II
 6. Donošenje Odluke o ispravku Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar
 7. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 8. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 9. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu
 10. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2022. godini
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu
 12. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara
 14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara i nezavisnih vijećnika
 15. Donošenje Kodeksa ponašanja gradskih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara u sprječavanju sukoba interesa
 16. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Vukovara
 17. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vukovar za 2021. godinu nije usvojena. Sve ostale točke dnevnoga reda usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika.

Zvučni zapis 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva koji možete pronaći pod kategorijom „Obrasci“ na službenoj stranici Grada Vukovara.