Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 4. rujna 2018., izglasano je i usvojeno 9 akta i to:

 

  1. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017.
  2. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.
  3. Odluka o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Vukovara
  4. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
  5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020.
  6. Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
  7. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara,
  8. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada" (UPU-1),
  9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja" (DPU-1)

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.