Održana je 14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, kojoj je prethodio aktualni sat na kojemu je sedamnaest vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Ivanu Penavi.

Vijećnica Ivanu Radoš (HDZ) upitala je što se gradi na Vinkovačkoj cesti kod Đergaja. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig odgovorio je da se ondje gradi Centar Hrvatskog autokluba.
Vijećnica Kristina Ozdanovac (HDZ) postavila je pitanje u ime građana Ulice S.R. Njemačke koje zanima kada će se ona potpuno obnoviti. Gradonačelnik je objasnio kako se radovi na rekonstrukciji te ulice procjenjuju na iznos od 8 milijuna kuna, a osim te ulice u lošem su stanju i neke u blizini poput Preradovićeve, Bogdanovačke, obilaznice. Sveukupna obnova tih ulica iznosila bi oko 20 milijuna kuna što je preveliki iznos za Grad Vukovar pa je zamolio za strpljenje dok se ne postigne dogovor s Vladom oko obnove tih ulica.
Vijećnik Radivoj Đurić (HDZ) ukazao je na to kako se na području oko benzinske postaje na Mitnici građani žale na buku u noći uslijed prolaska kamiona. Pročelnik Čulig odgovorio je kako je tvrtka Cesting sanirala neravnine na cesti pa to više ne bi trebao biti problem.
Vijećnica Darija Benaković (HDZ) postavila je pitanje vezano uz organizaciju ljetovanja vukovarskih školaraca budući da je bilo različitih komentara.
Zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić odgovorila je da je ovoga ljeta 370 vukovarske djece ljetovalo besplatno u organizaciji Grada Vukovara, a bodovala su se sukladno školskom uspjehu, izvanškolskim aktivnostima, socijalnom statusu, djeca čiji je jedan roditelj nezaposlen te djeca koja prethodne godine nisu ljetovala u organizaciji Grada Vukovara. Djeca su išla na krstarenje te ljetovala na Korčuli, Vrsi kod Zadra, Malom Lošinju i Čiovu, a u kolovozu se otvorilo dodatnih 80 mjesta za ljetovanje u Dugoj uvali tako da su sva djeca koja su željela imala priliku ići na more.
Vijećnicu Jasminu Jukić (HKS) zanimalo je li se netko javio na natječaj za prodaju nekretnine, poslovnog objekta, u vlasništvu Grada Vukovara o čijoj je prodaji odluka donesena na 10. sjednici Gradskoga vijeća. Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenje i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Marina Vlajčić odgovorila da nije pristigla niti jedna prijava pa je u tijeku priprema drugog natječaja.
Vijećnika Filipa Sušca (HKS) zanimala je sanacija Trga Slavije i proširenja ulaza u Vatikansku ulicu. Pročelnik Čulig odgovorio je da će se ulaz u Vatikansku ulici proširiti koliko je god moguće te da se trenutno čeka idejno rješenje sanacije Trga Slavije s povećanjem broja parkirališnih mjesta, a radovi bi trebali početi na proljeće.
Vijećnik Aleksandar Pribičević (SDSS) upitao je zašto se ne ažuriraju informacije na stranicama Grada vezane uz rad Vijeća nacionalnih manjina s obzirom da je zadnja vijest napisana 2016. godine. Gradonačelnik je rekao da će provjeriti sa službom o čemu se radi.
Vijećnicu Vesnu Vujić (SDSS) zanimala je mogućnost asfaltiranja i proširenja prilazne ceste do crkve na Dobroj vodi.
Pročelnik Čulig je odgovorio kako je izgradnja ceste do tamo svakako u planu, a najvjerojatnije bi išla pokraj lovačkog doma i okolnih vikendica kako bi prometno povezala i taj dio grada.
Vijećnika Gorana Bošnjaka (SDP) zanimalo je poštuju li se rokovi završetka sanacije prometnica te zašto je nova cesta na Priljevu tijekom zadnjih kiša bila potopljena.
Gradonačelnik je odgovorio da su svi rokovi za dovršetak radova ispoštivani te da su slivnici ondje na visini budućeg asfalta zbog čega je došlo do potapanja ceste, ali će i to u vrlo kratkom roku biti dovršeno.
Vijećnica Mirjana Semenić Rutko (BM-365) je pohvalila postavljanje signalizacije pokraj škole Dragutina Tadijanovića te upitala kada će se ona postaviti i kod škole Antuna Bauera. Pročelnik Čulig odgovorio je kako bi uskoro ondje trebala početi izgradnja pješačkih staza i kružnog toka koji će znatno usporiti promet ispred škole.
Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) ukazao je na potrebu za uvođenjem dodatne autobusne linije za učenike OŠ Siniše Glavaševića koji nastavu završavaju poslije petog sata te autobus čekaju još jedan ili dva školska sata.
Pročelnik Upravnog odjela za za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević obećao je riješiti problem i uvesti dodatnu liniju.

Vijećnika Darka Buljana (SDP) zanimalo je zbog čega je poskupjelo parkiranje u gradu u prvoj zoni. Pročelnik Čulig je odgovorio da je namjera bila rasteretiti gužvu u središtu grad, a profit nije velik s obzirom da se ne radi o velikom broju parkirališnih mjesta.
Vijećnika Predraga Mišića (HKS) zanimalo je u kojoj je fazi novi Zakon o Vukovaru.
Gradonačelnik je odgovorio kako je Prijedlog nacrta novog Zakona u fazi komunikacije Ministarstva regionalnog razvoja i cijele Vlade s povjerenicima i operativcima unutar Europske komisije ted a će se do kraja godine znati jesu li interesi Vukovara zadovoljeni.
Vijećnik Domagoj Bilić (HDZ) upitao je o situaciji u gospodarskoj zoni. Gradonačelnik je odgovorio kako su u zoni pojačane aktivnosti jer se otvaraju nove tvrtke s novim radnim mjestima, uskoro će se ondje otvoriti nova upravna zgrada tvrtke PPD, niknut će i prodajno-logistički centar tvrtke Pevec. Postoje upiti i za još dvije parcele.
Vijećnica Renata Kovačić (HDZ) upitala je o situaciji u Vukovaru vezanoj uz virus zapadnog Nila. Predsjednik Gradskoga vijeća i direktor Veterinarske stanice Vukovar Tomislav Šota naglasio je kako je situacija u Vukovaru najbolja u županiji jer smo, za razliku od Vinkovaca ili Županje imali samo jedno leglo komaraca zaraženih virusom Zapadnog Nila na Novom groblju koje je uništeno nakon petog tretmana odrađenog u srpnju.
Vijećnik David Vlajčić (HDZ) predložio je kako bi se na etiketi Vukovarskog piva trebalo naznačiti da se puni u Vukovaru kako bi se izbjegle razne priče, a gradonačelnik se složio.
Vijećnik Pavao Josić (Živi zid) zanimao se zašto se već po treći puta stavljaju i vade vodovodne cijevi u Borovu. Direktor tvrtke Vodovod grada Vukovara rekao je kako je riječ o otklanjanju nedostataka koji su pod garancijom, a utvrđeni su nakon tehničkog pregleda.
Sve točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova vijećnika Gradskog vijeća Grada Vukovara, a gradonačelnik Ivan Penava podnio je polugodišnje izvješće o radu.