Održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 7 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) upitala je gradonačelnika koji se konkretan investitor interesira za kupnju Hotela Dunav. Gradonačelnik Ivan Penava odgovorio je kako nažalost još nije u mogućnosti odgovoriti na to pitanje jer potencijalni investitor postoji no hoće li se javiti na natječaj i hoće li doći do realizacije ne može govoriti u naprijed.
Vijećnica Gaća dalje se zanimala i za obnovu Radničkog doma u centru grada. Gradonačelnik je odgovorio kako projekt postoji te da je planiran biti kandidiran na natječaj za obnovu kulturne baštine koji nakon 2015. godine više nije otvoren. Također, svo vrijeme se traže investitori zainteresirani za ulaganje u njegovu obnovu.
Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) upitao je gdje će se preusmjeriti sredstva intervencijskog plana namijenjena obnovi Hotela Dunav i prenamjena u društveno-obrazovni centar. Gradonačelnik je odgovorio kako se u velike izmjene intervencijskog plana ne može ići do 1.1. sljedeće godine te će se do tada definirati u koje će se projekte ta sredstva preliti.
Vijećnicu Vesnu Vujić (SDSS) zanimalo je što će biti s OŠ Nikole Andrića jer je nemoguće izvoditi nastavu te hoće li djeca prijeći u druge škole. Gradonačelnik je odgovorio kako zakon temeljem kojega je Ministarstvo znanosti i obrazovanja skupa s Vukovarsko-srijemskom županijom i Gradom Vukovarom trebalo početi s obnovom nije još stupio na snagu, no sredstva za obnovu osigurana su te se čeka samo donošenje zakona. Roditelji će biti obaviješteni kada se donese odluka u koje će škole djeca biti raspoređena.
Također, vijećnica Vujić upitala je postoji li mogućnost sufinanciranja građana rješavanja azbestnih ploča. Gradonačelnik je odgovorio kako stanje na terenu potvrđuje kako nema mnogo takvih ploča te da se nije razmišljalo u tome smijeru.
Vijećnik Aleksandar Pribičević (SDSS) upitao je postoje li mogućnosti stipendiranja zanimanja nastavnika jezika nacionalnih manjina koji studiraju izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik je odgovorio kako Grad Vukovar stipendira deficitarna zanimanja te da će, ukoliko se pokaže realna potreba stipendirati i predloženo, no po informacijama s terena za sada ne postoji takva potreba.
Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) postavio je pitanje vezano za mjere poticanja poduzetništva, odnosno konkretno koliko se korisnika prijavilo za financiranje najma poslovnog prostora u Obrtničkoj ulici. Gradonačelnik je odgovorio kako će odgovor dobiti pismenim putem kada provjeri sa stručnim službama.
Vijećnica Mirjana Semenić-Rutko (BM-365) upitala je hoće li gradonačelnik razmisliti o novom vidu financiranja primarne zdravstvene zaštite na što joj je gradonačelnik odgovorio kako primarna zdravstvena zaštita nije u nadležnosti lokalne samouprave.
Vijećnik Pavao Josić (ŽZ) upitao je gradonačelnika hoće li smijeniti direktora gradske tvrtke Tehnostan ako se pokaže kako je svjesno i namjerno uskraćivao prava sugrađanima. Gradonačelnik Penava odgovorio je da ako se utvrdi kako je bilo koji direktor radio na štetu građana grada Vukovara, kontra zakona i mimo svake razine dobroga gospodarenja snosit će sankcije, ovisno o situaciji.

Po završetku aktualnog sata uslijedilo je tri točke dnevnog reda:

1. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
2. Inicijativa Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje imovinom Grada Vukovara za izmjenom GUP-a Grada Vukovara
3. Prijedlozi i informacije
Sve navedene točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika Grada Vukovara.