Financiranje udruga

Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Poziva

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje u području sufinanciranja gospodarenja sportskim objektima za 2023. godinu godini obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Poziva

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su programski usmjerene na rad u području promicanja tehničke kulture i potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su programski usmjerene na rad u području promicanja kulture i potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika.

UO za društvene djelatnosti poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara koje provode ugovorene projekte u 2022. godini

Grad Vukovar objavljuje Četvrti izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2022. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2023. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja...