Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog prostora u sklopu II. Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro :

PROSTOR EB UDRUGA BODOVI
PK3 28 UDRUGA DJECE POGINULIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 82
PK2 29 HUMANITARNA UDRUGA “BRANITELJ POMAŽE BRANITELJU” 69

 

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim
udrugama proisteklim iz Domovinskog rata