Civilno društvo

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od 1.lipnja 2021. godine počela s provedbom druge godine trogodišnjeg projekta ''(RE)aktivacija starijih osoba!'' projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Nastavak provedbe trogodišnjeg programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023.

Zemlja partner Đakovačkih vezova ove godine bila je Republika Mađarska. Generalni konzul u Osijeku g. János Sándor Fuzik pozvao nas je na sudjelovanje u Mađarskom etno selu sa poznatim tradicionalnim gastro specijalitetima langošicama i kürtős kolačem. Pozivu smo se vrlo rado odazvali kako bi smo promovirali Grad Vukovar i Udrugu Mađara grada Vukoara.

Obilježen Svjetski dan MS-a 11.06.2021. godine u Gradu Vukovaru.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od 1.lipnja do 31.prosinca 2021. provodi projekt "Besplatna pravna pomoć - jednakost svih pred zakonom!" u partnerstvu s Udrugom žena Vukovar i Centrom za mir nenasilje i ljudska prava iz Osijeka.

Mala Olimpijada se nastavlja - i u lipnju!

Mala Olimpijada se nastavlja!

Kroz projekt Što sve sportom mogu ja! obilježili smo Međunarodni dan sporta nizom različitih suradničkih sportskih aktivnosti.

PREDAVANJE za jačanje kapaciteta stručnjaka i roditelja

PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s Gimnazijom Vukovar u subotu 15. svibnja 2021. organizirao je volontersku akciju izrade učionice na otvorenom.