Natječaji

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaga-nju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/18-01/22, URBROJ: 2196/01-01-19-29 od 28. svibnja 2019. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara, KLASA: 940-01/19-01/31, URBROJ: 2196/01-02-20-14 od 21. svibnja 2020. godine

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje temeljem odredbe članka 68. i 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/1, URBROJ: 2196/01-02-20-10 od 18. svibnja 2020. godine

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16) i Odluke KLASA: 372-03/20-01/4, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 25. svibnja 2020.g. 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 114/19, ravnatelj Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme SPASILAC (m/ž) – 1 izvršitelj

Gradonačelnik Grada Vukovara temeljem odredbe članka 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/4, URBROJ: 2196/01-02-20-7 od 7. svibnja 2020. godine, raspisuje Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst i 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara, KLASA: 940-01/20-01/6, URBROJ: 2196/01-02-20-13 od 13. svibnja 2020. godine

O G L A S za prijam u službu u Upravnom odjelu za financije i nabavu

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent - komunalni redar o novom datumu održavanja pisanog i usmenog testiranja.