Natječaji

Na temelju Oglasa za prijam u radni odnos 1 radnice na određeno vrijeme u projektu „Pokloni mi osmijeh“ na području grada Vukovara te izvršenog motivacijskog razgovora (intervjua), gradonačelnik donosi Odluku o odabiru kandidatkinje

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Savjetnik za uređenje zelenih javnih površina

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u radni odnos radnice na određeno vrijeme, na projektu Grada Vukovara "Pokloni mi osmijeh", poziva na razgovor (intervju), 23.01.2020. u 08:00 sati u zgradi Gradske uprave Vukovar, ured broj 22 (II.kat).

Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljuje

Oglas za popunu radnog mjesta u projektu Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh"na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice
- Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

Temeljem članka 38. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19) i članaka 25., 26., 27. 28. i 48.

Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika Grada Vukovara, raspisuje natječaj za prijam u službu vježbenika/ce (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši referent u uredu gradonačelnika, u Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Na temelju provedenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za provođenje aktivnosti projekta "Pokloni mi osmijeh", gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o odabiru kandidatkinje.

Nakon provedenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: radnica za pomoć u kući, Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje Poziv na razgovor (intervju)