Natječaji

Natječaj - UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE (nastava po modelu "A")

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN ), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu ITU mehanizma (1 izvršitelj/ica) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme...

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu ITU mehanizma (1 izvršitelj/ica) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme...

Natječaj za učitelja/cu klasičnog baleta

Natječaj za učitelja/cu harmonike

Natječaj za učitelja/cu gitare

Natječaj za učitelja/cu suvremenog plesa

Natječaj za učitelja/cu flaute

Natječaj za radno mjesto domara/rke

Natječaj za učitelja/cu violine