Natječaji

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, radno mjesto: Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta "Pokloni mi osmijeh - II", poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na radno mjesto: Administrativni referent za društvene djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmijeh – II“ poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju djece (m/ž) - jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine

Natječaj za radno mjesto odgojitelja (m/ž) - jedan (1) izvršitelj za rad na neodređeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto referent - poljoprivredni redar

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci za radno mjesto: Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na upravljanju projektom "Pokloni mi osmijeh - II"

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u razdoblju od 18 mjeseci za radno mjesto: Viši referent za socijalnu skrb, za obavljenje poslova voditelja projekta Grada Vukovara "Pokloni mi osmijeh -II" / 1 izvršitelj/ica

Gradonačelnik raspisuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Grada Vukovara "Pokloni mi osmijeh - II" u razdoblju od 12 mjeseci za 55 radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio je Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - savjetnik za graditeljstvo.