Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za energetsku učinkovitost – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme, , u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja/ice projekta „Pokloni mi osmijeh IV“.

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme, u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto Administrativni tajnik za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmijeh IV“.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu ITU mehanizma

Natječaj za kuhara/icu.

Natječaj za popunu radnih mjesta učitelja matematike

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke KLASA: 372-08/24-01/2, URBROJ: 2196-1-02-24-2 od 12. ožujka 2024. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

Odluka o poništenju natječaja za učitelj/icu njemačkog jezika

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj 25. sjednici donijelo je Odluku  o raspisivanju Natječaja za obavljanje poslova odgojitelj/ica...

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj 25. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju  Natječaja za obavljanje poslova voditelj/ica računovodstva...