Natječaji

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 59/2023, dana 02. lipnja 2023. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, raspisuje  Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

OŠ JOSIPA MATOŠA: Natječaj za popunu radnog mjesta: Stručni suradnik knjižničar

OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆA: Natječaj za radno mjesto KUHAR/ICA, neodređeno radno vrijeme

DV VUKOVAR II: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA, određeno nepuno radno vrijeme

OŠ ANTUNA BAUERA: NATJEČAJ KUHAR/ICA, na neodređeno puno radno vrijeme

SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR: NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - RADNIK NA ODRŽAVANJU KATEGORIJE I (m/ž)

Temeljem Odluke o prodaji trajekta „Golubica“ KLASA: 406-06/23-01/3, URBROJ: 2196-1-02-23-6 od 02. svibnja 2023. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju trajekta „Golubica” u vlasništvu Grada Vukovara

DV VUKOVAR I: JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - objekta nadstrešnice u park šumi Adica, Vukovar, koji se nalazi na katastarskoj čestici broj 1493/2 k.o. Vukovar u vlasništvu Grada Vukovara, tlocrtnih dimenzija 4,00 x 5,00 m, odnosno površine 20 m2, ugostiteljske namjene