Natječaji

Za radno mjesto- Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmijeh IV“, u Gradu Vukovaru, Upravni odjel za društvene djelatnosti.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju). Pisano testiranje održati će se u Gradu Vukovaru, gradska vijećnica, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u utorak 09. travnja 2024., s početkom u 09,05 sati.

Provjera znanja i sposobnosti -  pisano testiranje

Grad Vukovar raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu dokumenata prostornog uređenja – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 22. Statuta Gradske knjižnice Vukovar, članaka 7., 8. i 9. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vukovar te članaka 9., 11. i 26. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vukovar, a sukladno čl. 4....

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda - nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara upisana u zemljišne knjige nadležnog suda na k.č.br. 2076, upisana u zk.ul.br. 14 k.o. Vukovar, površine 221 m2, a koja u naravi predstav-lja obiteljsku kuću i dvorište u Vukovaru, Europske unije 45.

Natječaj - UČITELJ/ICA FIZIKE

Natječaj - UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE (nastava po modelu "A")

Natječaj - UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE (nastava po modelu "A")

Natječaj - UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (nastava po modelu "A")