Pozivi

Javni poziv za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za naselje Olajnica u Vukovaru.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18 i 112/18) objavljuje se Javni poziv...

JAVNI  POZIV za upis učenika na dječje ljetovanje na otoku Čiovu u 2023. godini.

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u 2023. godini. Javni poziv sadrži 5 mjera. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2023. (od 1. siječnja).

JAVNI  POZIV za prijavu učenika na dječje ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj u 2023. godini

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

Objavljuje se javni poziv za davanje u zakup javne površine s postavljenim pokretnim ugostiteljskim kućicama u vlasništvu Grada Vukovara, na adresi Trg Republike Hrvatske 1, Vukovar.

Javni poziv kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene slijedeće nerazvrstane ceste...

Javni poziv za zakup - BIC - 2 poslovna prostora (PP 5 i PP 21) PC i CIP - 21.04.2023.

Pozivaju se poljoprivrednici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara u 2023. godini. Javni poziv sadrži 12 mjera kojima se sufinancira od 50% do 70% prihvatljivih troškova povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji te sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda. Najveći iznos koji korisnik može ostvariti iznosi 6.600,00 EUR (50.000,00 kuna), a minimalan iznos prihvatljivih troškova potpore ne može biti manji od 130,00 EUR (1.000,00 kuna).