Pozivi

GRAD VUKOVAR raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA U GRADU VUKOVARU ZA 2024. GODINU

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U VUKOVARU
TE SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U VUKOVARU

Temeljem točke 6. stavka 2. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu, KLASA: 302-01/24-03/1, URBROJ: 2196-1-02-24-3 od 15. ožujka 2024., zatvara se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva

GRAD VUKOVAR raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa poticanje obnovljivih izvora energije

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u 2024. godini.

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, HCK Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar odobrena su bespovratna sredstava za provedbu projekta „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pruži mi ruke II“

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U VUKOVARU

Vukovarska gospodarska zona d.o.o. kao Upravitelj Poslovno-inovacijskim centrom BIC Vukovar objavljuje JAVNI POZIV za davanje u zakup poslovnih prostora u Poslovno-inovacijskom centru BIC Vukovar

Grad Vukovar poziva sve osobe koje su zainteresirane za obnašanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Vukovaru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru, a koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete propisane Zakonom o sudovima, Zakonom o državnom sudbenom vijeću te Zakonom o sudovima za mladež, da povodom javnog poziva podnesu pojedinačne prijave za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Vukovaru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru.

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/04, 1/10, 2/17, 4/18 i 5/20), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara objavljuje Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara za 2024. godinu