Pozivi

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU 2024./2025. GOD

Potpore se dodjeljuju projektima zadruga s područja grada Vukovara koji doprinose unapređenju kvalitete proizvoda, proizvodnih procesa i plasmana proizvoda na nova tržišta, s ciljem uspješnog brandiranja proizvoda grada Vukovara te upravljanje imidžem na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pruži mi ruke II“

Upravitelj Poslovno-inovacijskim centrom BIC Vukovar objavljuje JAVNI POZIV za davanje u zakup poslovnih prostora u Poslovno-inovacijskom centru BIC Vukovar

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pokloni mi osmijeh IV“

GRAD VUKOVAR raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA U GRADU VUKOVARU ZA 2024. GODINU

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U VUKOVARU
TE SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U VUKOVARU

Temeljem točke 6. stavka 2. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu, KLASA: 302-01/24-03/1, URBROJ: 2196-1-02-24-3 od 15. ožujka 2024., zatvara se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva

GRAD VUKOVAR raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa poticanje obnovljivih izvora energije

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u 2024. godini.