Pozivi

Temeljem točke 11. stavka 2. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi u 2022. godini, KLASA: 320-10/22-01/1, URBROJ: 2196-1-02-22-5 od 27. svibnja 2022., zatvara se Javni poziv zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva

JAVNI  POZIV za upis učenika na dječje ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj u 2022. godini

Turistička zajednica grada Vukovara objavljuje Javni poziv za dodjelu na korištenje štandova i ugostiteljskih kućica te zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji Međunarodni dan Dunava – Dunavfest Vukovar 24. i 25. lipnja 2022.

Turistička zajednica grada Vukovara i Grad Vukovar pozivaju sve zainteresirane da se prijave na natjecanje u spravljanju fiš paprikaša koje će se održati povodom Međunarodnog dana Dunava – Dunavfest Vukovar 2022., dana 25. lipnja 2022. godine.

Pozivaju se poljoprivrednici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara u 2022. godini. Javni poziv sadrži 11 mjera kojima se sufinancira 50% prihvatljivih troškova povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji te sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda. Najveći iznos koji korisnik može ostvariti iznosi 50.000,00 kuna, a minimalan iznos prihvatljivih troškova potpore ne može biti manji od 1.000,00 kn.

Na temelju članka 124. Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21.) te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" br. 59/18., 112/18.) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), mjera 2. Širenje na nova tržišta.

JAVNI POZIV - Dan hrvatskih branitelja Vukovara

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA - Energetska obnova kuća