Financiranje udruga

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u 2024. godini.

Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama za Osnaživanje civilnog društva u 2024. godini objavljuje javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima udrugama u 2024. godini.

Financiranje udruga - Odluka o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. Nakon provedenog IV. Natječaja za najam prostora braniteljskim udrugama, Povjerenstvo je ocijenilo i bodovalo pristiglu prijavu, odabrana je UDVDR Vukovar, prostor P6 (18 m2), na adresi Trg hrvatskih branitelja 1 Vukovar (prizemlje).

ODLUKA O RASPODJELI PROSTORA

 

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar objavljuju Javni poziv za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2024. godinu

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar objavljuju Javni poziv za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2024. godinu

UO za društvene djelatnosti poziva udruge koje pridonose razvitku područja definiranih u čl. 4 Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara

Grad Vukovar objavljuje Drugi izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2024. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

IV. Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara, Trg hrvatskih branitelja 1, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

Odluka o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar, nakon postupka javnog natječaja i na na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora.

Grad Vukovar objavljuje Drugi izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2024. godini iz Proračuna Grada Vukovara.