Natječaji

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Nakon testiranja koje je održano dana 29. prosinca 2020. godine i intervjua koji je proveden istoga dana, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, na radno mjesto na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja (1 izvršitelj/ica)

Natječaj za obavljanje poslova: Spremačica (m/ž) - jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen dana 4. prosinca 2020. godine na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, objavljuje Pozivna prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Na temelju članka 20., stavka 4., podstavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto spremač u Gradu Vukovaru, Službi- Vlastiti pogon, na neodređeno vrijeme, objavljuje RANG LISTU KANDIDATA prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto administrativni referent u Gradu Vukovar, Službi- Vlastiti pogon, na neodređeno vrijeme, objavljuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova...

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto spremač u Gradu Vukovaru, Službi-vlastitom pogonu, na neodređeno vrijeme objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Prodaje se nekretnina upisana na:
- k.č.br. 622/17 upisana u zk.ul.br. 9601 k. o. Vukovar, ukupne površine 1597 m², u zemljišnoknjižnom izvatku upisana kao pašnjak 3 ulica Priljevo, a u naravi predstavlja poslovnu zgradu u Poduzetničkoj zoni Priljevo 203c, Vukovar.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent u Gradu Vukovaru, Službi-vlastitom pogonu, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 130, dana 25. studenoga 2020. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme