Natječaji

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke KLASA: 372-08/24-01/2, URBROJ: 2196-1-02-24-2 od 12. ožujka 2024. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

Odluka o poništenju natječaja za učitelj/icu njemačkog jezika

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj 25. sjednici donijelo je Odluku  o raspisivanju Natječaja za obavljanje poslova odgojitelj/ica...

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj 25. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju  Natječaja za obavljanje poslova voditelj/ica računovodstva...

Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje natječaj

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta.

Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana 28. veljače 2024. objavljuje Natječaj za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KLAVIRA - 2 izvršitelja na nepuno (20 sati tjedno) - određeno radno vrijeme

Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana 28. veljače 2024. objavljuje Natječaj za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KLAVIRA - 1 izvršitelj na puno (40 sati tjedno) - određeno radno vrijeme

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – RADNIK NA ODRŽAVANJU KATEGORIJE II (m/ž)