Natječaji

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16 i 5

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska radi obavljanja trgovine na malo na određenim lokacijama u gradu Vukovaru.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Savjetnik za graditeljstvo (2 izvršitelja)

Pročelnik U.o. za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio je Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Savjetnik za graditeljstvo

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/11, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 27. srpnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje natječaj

Natječaj za radno mjesto Odgojitelja (m/ž): pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda temeljem odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i Odluke o prodaji nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/20-01/31, URBROJ: 2196/01-02-20-10 od 16. srpnja 2020. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se kandidati prijavljeni na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) na adresi Vukovar, Gospodarska zona 15, sljedećih oznaka, površine i namjene

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16)