Natječaji

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA - Učitelj/ica povijesti

Učitelj/ica glazbene kulture

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA - Učitelj/ica informatike, neodređeno

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA - Učitelj/ica informatike

Ravnateljica Osnovne škole Josipa Matoša, Vukovar, raspisuje Natječaj za popunu radnog mjesta:

1. STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR - na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) : 1 (jedan) izvršitelj/ica

Ravnateljica Osnovne škole Josipa Matoša, Vukovar, raspisuje Natječaj za popunu radnog mjesta:

1. UČITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR - na neodređeno, puno radno vrijeme : 5 ( pet ) izvršitelja/ica
2. UČITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR - na određeno, puno radno vrijeme : 1 (jedan) izvršitelj/ica

Natječaj za UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

Grad Vukovar objavio je natječaj za zakup slobodnih poslovnih prostora u zgradi Gradske tržnice Vukovar. Prijava na natječaj može se podnijeti do 18. ožujka 2023. godine.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vukovara u Vukovaru na adresi Dr. Franje Tuđmana 18, upisani na k.č. br. 2149, zk. ul. br. 4546 k.o. Vukovar. Predmet davanja u zakup su poslovni prostori...

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vukovara u Vukovaru na adresi Dr. Franje Tuđmana 13, upisani na k.č. br. 1846/1, zk. ul. br. 4408 k.o. Vukovar. Predmet davanja u zakup su poslovni prostori...