Natječaji

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16)

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donosi Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo

Natječaj za posao u Javnim radovima – Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u na radno mjesto - savjetnik za graditeljstvo

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donosi Odluku o djelomičnom poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo

Rang lista kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Pozivaju se podnositelji prijava na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjsto savjenik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara na k.č.br. 1095/2 površine 356 m², upisana u zk.ul.br. 489 k. o. Vukovar, a koja u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u Županijskoj ulici. Namjena nekretnine sukladno GUP-u Grada Vukovara ( “Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15 i 12/18 ) je M-mješovita namjena.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okolišsa raspisuje Oglsa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - savjetnik/savjetnica za graditeljstvo (dva izvršitelja/ce)

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara na k.č.br. 622/10 površine 2340 m², upisana u zk.ul.br. 9621 k. o. Vukovar, a koja u naravi predstavlja građevinsko zemljište s nedovršenim objektom...