Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Tehnička kultura u 2024. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-02/23-01/30, URBROJ:2196-1-02-23-3 od 29. rujna 2023. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 6.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 5.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 5:

Evi. broj Naziv udruge Naziv programa/projekta Zapažanja
4 Moto-nauticki klub Sveti Bono Vukovar Uređenje i opremanje suhe marine Ispunjava uvjete
5 Radioamaterski klub „Vukovar“ Vukovar Aktivnosti kluba u 2024. Ispunjava uvjete
6 Aeroklub „Borovo“ - Vukovar Zrakoplovstvo u Vukovaru 2024. Ispunjava uvjete
8 Fotoklub Vukovar Inkluzivna zajednica kroz foto objektiv – 2024. Ispunjava uvjete
9 Mirovna grupa mladih Dunav TIK – Tehničko informatička kultura Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu

Lista programa/projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja - 1:

Evi. broj Naziv udruge Naziv programa/projekta Zapažanja
7 Udruga „Paloma“-dnevni boravak za starije osobe, ribiče, invalide i hendikepirane osobe Vukovar „Vučedolska golubica na engleskom jeziku“

- Predložene aktivnosti nisu prihvatljive

- Nije dostavljena kopija sa zadnje izborne skupštine

- Prijavitelj ne može osigurati sufinanciranje programa/projekta u minimalnom iznosu od 30%

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za drušvene djelatnosti Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.