Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2024. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-02/23-01/28, URBROJ:2196-1-02-23-3 od 29. rujna 2023. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 20.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 19.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 19:

Evi. broj Naziv udruge Naziv programa/projekta Zapažanja
4 Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO) Aktivni u starosti 2 Ispunjava uvjete
5 Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima – Tko se boji sutra još? - Vukovar U radu je spas Ispunjava uvjete, izborna skupština, neizravni veći za samo 35,00 EUR (pretpostavljena greška) što će se dopuniti tijekom daljnjeg postupka, nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu
6 Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata SOS – Niste sami! Ispunjava uvjete
7 Lions klub Vukovar Halo pomoć 2024. Ispunjava uvjete
8 Udruga za podršku žrtvama i svjedocima „Tu smo zbog Vas – Informirajte se“ Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu
9 Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara Aktivni u trećoj životnoj dobi Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu
11 Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar Lakše do cilja 7 Ispunjava uvjete
12 Vukovarske iskrice – udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama 15 nam je godina tek! Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu
13 Udruga udomitelja VSŽ „Zagrljaj“ Za bolje sutra Ispunjava uvjete
14 Humanitarna udruga Vukovarska nit dobrote Klub aktivnih Ispunjava uvjete
15 Društvo multiple skleroze VSŽ „Koračajte zajedno s nama br.  6“ Ispunjava uvjete
16 Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar II ZLATNE GODINE – Zdrave, sretne, društveno angažirane i u trećoj dobi Ispunjava uvjete
17 Udruga žena Vukovar Superseniori Vukovar Ispunjava uvjete
18 Podružnica Breza Vukovar Iskra Ispunjava uvjete
19 Udruga umirovljenika „Vukovar novi“ Vukovar Pomoć i podrška starijim osobama za bolju socijalnu uključenost Ispunjava uvjete
20 Konjički klub Dunavski raj Socijalna rehabilitacija mladih prijestupnika Ispunjava uvjete
21

Udruga žena „Jelica“

Zajedno za zdravlje i kvalitetniji život Ispunjava uvjete
22 Udruga za rekreaciju Fit Infinity fitnes Vježbajmo s osmjehom 3 Ispunjava uvjete
23

Koalicija za psihotraumu Vukovar

Podrži me Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu

Lista programa/projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja - 1:

10 Udruga tjelesnih invalida grada Vukovara Briga o mentalnom zdravlju u zajednici -  Prijavitelj ne može osigurati sufinanciranje projekta u minimalnom iznosu od 30%

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za drušvene djelatnosti Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.