Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2024. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-02/23-01/27, URBROJ:2196-1-02-23-3 od 28. rujna 2023. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 13.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 12.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 12:

Evi. broj Naziv udruge Naziv programa/projekta Zapažanja
5 Pčelarska udruga „Vukovar 91“ Edukacija članova pčelarske udruge „Vukovar 91“ Ispunjava uvjete, u proračunu nedostaje doprinos od 184 eura što će se dopuniti tijekom daljnjeg postupka
6 Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Važno je biti informiran – znati svoja prava Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu
7 Lions klub Vukovar Vukovarski kros – Hrvatskoj na ponos 2024. Ispunjava uvjete
8 Hrvatska udruga za selekciju i uzgoj sitnih životinja „Vukovar 1955“

Udruga uzgajatelja malih životinja „Vukovar-1955“ 2024.

Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu
9 Pčelarska udruga Cornacum Vukovar Organoleptičko ocjenjivanje medova i edukacija pčelara Ispunjava uvjete
10 Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara „Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih na širenju istine o antifašizmu kao civilizacijskoj vrijednosti demokratske Europe“ Ispunjava uvjete
11 Klub podvodnih aktivnosti „Vukovar“ Roni-čisti-budi spreman Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu
12 Kinološka udruga „Vukovar“ Vukovar Nacionalna izložba pasa CAC-HR 2024 Ispunjava uvjete, u opisnom obrascu nema iznosa i nije označeno zemljopisno područje iako je to vidljivo iz ostatka dokumentacije, nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu
13 Konjički klub Dunavski raj Na leđima konja –održivo i inkluzivno Ispunjava uvjete
14 Europski dom Vukovar Program rada EDVU – Doprinos razvoju lokalne zajednice 2024. Ispunjava uvjete
15 PRONI Centar za socijalno podučavanje Info Centar za mlade Vukovar Ispunjava uvjete
16 Mirovna grupa mladih Dunav Klub mladih „Smanji dosadu – dovedi posadu“ II Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu

Lista programa/projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja - 1:

4 Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima - Tko se boji sutra još? - Vukovar Mali zeleni

-  Nije dostavljena kopija sa zadnje izborne skupštine

-  Neizravni troškovi prelaze dozvoljeni maksimum od 25%

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za drušvene djelatnosti Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.