KLASA:402-02/23-01/4
URBROJ:2196-1-23-38
U Vukovaru, 30. studenoga 2023.

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama udrugama (zajma) u 2023.
Temeljem čl. 7. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2023. godinu namijenjenih za zajam udrugama civilnog društva za provođenje projekata ugovorenih u 2022./2023. godini, objavljujemo izvješće o dodijeljenim financijskim potporama udrugama (zajam).
Ukupno planirana vrijednost bila je 66.000,00 EUR, raspoređena u području:

- Razdjel R.101- Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

Grad Vukovar isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

PRIJEDLOZI UDRUGA ZA DODJELU ZAJMA

Red.

Broj

UDRUGE NAZIV PRIJEDLOGA IZNOS U EUR
1.        Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo “Dunav” Vukovar Kultura I tradicija online UP.02.1.1.14.0138 13.499,99
2.        Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo “Dunav” Vukovar Kultura I tradicija online UP.02.1.1.14.0138 13.028,66
3.        Humanitarna udruga Duga Vukovar

Kap dobrote 3

FD.01.2.0.01.0028, FD.03.2.0.01.0028

13.500,00
4.        Humanitarna udruga Duga Vukovar

Kap dobrote 3

FD.01.2.0.01.0028, FD.03.2.0.01.0028

13.500,00
5.        Humanitarna udruga Duga Vukovar

Kap dobrote 3

FD.01.2.0.01.0028, FD.03.2.0.01.0028

12.471,35
  UKUPNO IZVRŠENO: 66.000,00

Povjerenstvo za dodjelu financijske potpore udrugama (zajam) u 2023. godini objavljuje javno izvješće o dodijeljenim zajmovima udrugama u 2023. godini.