Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Kultura u 2024. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-02/23-01/29, URBROJ:2196-1-02-23-3 od 28. rujna 2023. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 21.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 18.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 3.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 18.

Evi. broj Naziv udruge Naziv programa/projekta Zapažanja
4 Udruga Mađara grada Vukovara Čuvari vjekovne mađarske baštine u gradu Vukovaru Ispunjava uvjete
5 Vukovarsko srpsko pjevačko društvo Javor Godišnji program Društva 2024. Ispunjava uvjete
6

Dječji zbor „Vukovarski golubići“

Redovan rad i djelovanje dječjeg zbora Vukovarski golubići Ispunjava uvjete, u obrascu upisana 2023. godina iako je iz aktivnosti vidljivo da se provodi u 2024. godini
7 Kulturno-umjetničko društvo „Kolo“ Vukovar „Očuvanje tradicijske kulture Hrvata vukovarskog kraja“ Ispunjava uvjete
8 Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo „Ivan Franko“ Vukovar

Manifestacija Dani ukrajinske kulture

Ispunjava uvjete
9 Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara Sjećanje na žrtve fašističkog zločina „Dudik-2024“ Ispunjava uvjete
10 KUD „Matija Gubec“ - Sotin Godišnji program djelovanja KUD-a „Matija Gubec“ Sotin Ispunjava uvjete, u proračunu nedostaje doprinos od 215 eura što će se dopuniti tijekom daljnjeg postupka
11 Gradski puhački orkestar Vukovar Rad Gradskog puhačkog orkestra Vukovar Ispunjava uvjete
12 Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Vukovar Godišnji program rada KUD-a „Sloga“ Vukovar za 2024. Ispunjava uvjete
13 KUD „Osif Kostelnik“ Kulturni amaterizam Rusina grada Vukovara Ispunjava uvjete
15

Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo „Dunav“ Vukovar

Očuvanje i prezentacija hrvatske tradicijske kulture kroz godišnji program rada dječjih plesnih sekcija, Folkl. ansambla, folkl. pjevačkog zbora, tamb. sekcije i Tamburaškog orkestra HKGD „Dunav“ Vukovar Ispunjava uvjete
17 Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar Vukovar Oktoberfest 2024. i 20 godina rada zbora Drei Rosen Ispunjava uvjete
18

Plesna grupa Venera

Plesom do snova

Ispunjava uvjete, u opisnom obrascu nema iznosa i nije označeno zemljopisno područje iako je to vidljivo iz ostatka dokumentacije
19 Udruga odgajatelja VSŽ Terina Stvaranje poticajne sredine za razvoj djece i mladih grada Vukovara i educiranja odgojitelja u smjeru razumijevanja važnosti ekologije, ekoturizma, održivosti, kulture i tradicije Ispunjava uvjete
20 Konjogojska udruga „Potkova“ „Zlatne potkove“ 2024 Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu
21

Mažoretkinje grada Vukovara

Mažoretkinje grada Vukovara Ispunjava uvjete
22

Sportski moto klub „Golubica“ Vukovar

 

16. Vukovarski motomrazovi 2024. (16. VU MM 2024.) Ispunjava uvjete
23 Udruga zlatni konac Usavršavanje i edukacija u izradi tradicijskih ukrasa Ispunjava uvjete, ali nedostaje samo kopija zadnje izborne skupštine – tražiti dopunu

 

Lista programa/projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 3.

14

Udruga turističkih vodiča grada Vukovara

„Upoznaj kulturnu baštinu svoga grada“

-   Nije dostavljena kopija sa zadnje izborne skupštine

-   Neizravni troškovi prelaze dozvoljeni maksimum od 25%

16 Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović Kulturno zabavno večer Kordunaša, Banijaca i prijatelja

-   Prijavitelj nije objavio financijsko izvješće u Registru neprofitnih organizacija

-   Prijavitelj nema utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća za proteklu 2022. godinu

24 Bara film Klein film festival

-   Nedostaju kopije zapisnika redovne i izborne skupštine

-   Projekt nije dostavljen u zadanom roku

 

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za drušvene djelatnosti Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.