Vodovod grada Vukovara

Obavještavamo potrošače vode da će dana 19.02.2014. (srijeda) u vremenu od 8:00 do 13:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u slijedećim ulicama: Vijeća Europe (neparni brojevi od 1 do 153 i parni brojevi od 2 do 152), Radnička, Zrinska, Eugena Kvaternika (neparni brojevi od 75 do 97 i parni brojevi od 52 do 78), Zelena, Josipa Runjanina, Dragutina Renarića, Hrvatskog Sokola i Ive Andrića u Vukovaru.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 14.02.2014. (petak) u vremenu od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Jadranska, Kupska i Unska u Vukovaru.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 12.02.2014. (četvrtak) u vremenu od 8⁰⁰ do 11⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u dijelu Trpinjske ceste od kućnog broja 223 do 333, Bokokotarska ulica, Lipovački put i Lipovača u Vukovaru.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 13.02.2014. (četvrtak) u vremenu od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Vukovarskih vitezova, Mala i Bogdanovačka od kućnog broja 1 do 27 i 2 do 26, u Vukovaru.

Dana 17. prosinca 2013. završeni su radovi na prespajanju kućnih priključaka vode na vodovodnu mrežu u ulici SR Njemačke, od ulice Budućnosti do Bodganovačke ulice u Vukovaru.

Završeno je ispiranje hidrantske mreže prema planu ispiranja od rujna do prosinca 2013. godine na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar

Završeni su radovi na izgradnji transformatorske stanice 2x1000 kVA koja opskrbljuje električnom energijom pogon za proizvodnju vode.

Dana 11. rujna 2013. započeti će radovi na prespajanju kućnih priključaka vode na vodovodnu mrežu u ulici SR Njemačke, od ulice Jelene Kotromanić do ulice Budućnosti u Vukovaru.

Ispiranje hidrantske mreže na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar

Obavještavamo potrošače vode da će dana 02.09.2013. (ponedjeljak) u vremenu od 7:30 do 14:30 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Željeznička i Blage Zadre od kućnog broja 155 do 175 u Vukovaru.