Obavještavamo potrošače vode da će dana 19.02.2014. (srijeda) u vremenu od 8:00 do 13:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u slijedećim ulicama: Vijeća Europe (neparni brojevi od 1 do 153 i parni brojevi od 2 do 152), Radnička, Zrinska, Eugena Kvaternika (neparni brojevi od 75 do 97 i parni brojevi od 52 do 78), Zelena, Josipa Runjanina, Dragutina Renarića, Hrvatskog Sokola i Ive Andrića u Vukovaru. Izvest će se radovi na zamjeni hidrotehničke opreme u zasunskim komorama na raskrižju ulica Vijeća Europe i Radnička te Vijeća Europe i Zrinska u Vukovaru.

Vodovod grada Vukovara d.o.o.
PJ Vodovodna mreža